دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ولتاژ دمایی و اتلاف گرما در سامانه نقطه کوانتومی مثلثی در حضور برهمکنش کولونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22055/jrmbs.2022.17923

احمد احمدی فولادی؛ جواد واحدی


اسکالرسازی خودبه خودی در سیاهچاله گاوس-بونه و میدان‌های هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22055/jrmbs.2022.17924

حسین محسنی سجادی؛ سید محمد صادق سجادی


اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22055/jrmbs.2022.17925

امیرعباس اسلامی شفیق؛ محمود قلی پور