دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضرایب سوق مستقل از زمان برای پتانسیل‌های شکل‌ناوردا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18896

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ عاطفه شادمهر


مطالعه گذار فازهای دینامیکی یک ولگشت ساده روی شبکه ای یک بعدی با مرزهای انعکاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18980

سیده راضیه مشعریان


طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی پشت سرهم پراوسکایت-سیلیکون با بازدهی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18981

اکرم اکبری؛ سید حسین کشمیری؛ سید امیر گوهری


مطالعه ابتدا به ساکن تحول نقص خودبین‌نشین در ساختار بلوری 4H-SiC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18982

نادیا بابایی بیدمشکی؛ صفیه نظری


جستجوی شریک مناسب برای سلول‏های خورشیدی Sb2S3 جهت استفاده در سلول‏های خورشیدی پشت سر هم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22055/jrmbs.2024.19015

زهرا دهمرده؛ محسن سعادت