دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی


2. اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16781

آرمین مقبلی؛ علی رستم نژادی؛ میثم دانشور


3. محاسبه افزایش نرخ فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن مخروطی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16782

احمد محمدی؛ آیدا فیروزی


4. مقایسۀ تأثیر شکل هندسی و سطح مقطع ذرات میله ای شکل در تشکیل فاز دو محوره و هومئوتروپیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16783

حمداله صالحی؛ سکینه میزانی؛ روح اله علی آبادی


5. مطالعه تأثیر آلایش بر خواص ترابرد الکترونی بوروفین گرافین گونه با محاسبات ابتدا به ساکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16784

منصوره پشنگ پور؛ سمیه فتوحی


6. مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15923

آزیتا ناجی؛ رضا حمزه عوفی؛ داود افشار


7. شبیه‌سازی چلاندگی خلأ در یک کاواک واهلشی دو فوتونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16785

محمود صادقی


8. حل عددی معادله شرودینگر وابسته به زمان با استفاده از ترکیب روش تفاضل محدود و الگوریتم بهینه‌سازی تجمعی ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16786

محمد جواد محمودآبادی؛ فاطمه صادقی گوغری


9. گذار فاز کوانتومی زنجیرۀ ایزوتوپی نئودیمیم با استفاده از جبر لی آفین su(1,1) در چارچوب IBM-1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16787

مسعود صیدی؛ لیلا نظری؛ محمد محمدی ثابت


10. بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16788

مریم گل خیری طالب قشلاقی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ غلامرضا پیرقلی گیوی


11. محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

10.22055/jrmbs.2021.16834

فرهود ضیائی


12. بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16789

مولاداد نیکبخت؛ ندا ذوالقدری؛ مژده رضایی؛ علیرضا نعیمی


13. اثر ناهمسانگردی بردرهم تنیدگی مگنونی در آنتی فرومغناطیس ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16790

وحید عظیمی موصلو