دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ویژگیهای غیرکلاسیکی حالت‌ دوجمله‌ای در حرکت لخت و شتابدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22055/jrmbs.2023.18417

سیده ربابه میری؛ فاطمه احمدی


ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین یک نانو ساختار در تقریب الکترون آزاد با روش ماتریس انتقال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22055/jrmbs.2023.18418

زهرا معین؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


تعیین تحلیلی انرژی بستگی و گشتاورمغناطیسی هسته‌های هایپرونی سبک تک لامبدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22055/jrmbs.2023.18419

منصور فرهادی؛ آیدا آرمات؛ سید محمد موسوی نژاد


پایداری و تحلیل دوشاخگی امواج یون-صوتی غیرخطی در الکترون-پوزیترون-یون پلاسماهای فوق حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22055/jrmbs.2023.18420

مصطفی مهدی پور