دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی


2. اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16781

آرمین مقبلی؛ علی رستم نژادی؛ میثم دانشور


3. محاسبه افزایش نرخ فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن مخروطی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16782

احمد محمدی؛ آیدا فیروزی


4. مقایسۀ تأثیر شکل هندسی و سطح مقطع ذرات میله ای شکل در تشکیل فاز دو محوره و هومئوتروپیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16783

حمداله صالحی؛ سکینه میزانی؛ روح اله علی آبادی


5. مطالعه تأثیر آلایش بر خواص ترابرد الکترونی بوروفین گرافین گونه با محاسبات ابتدا به ساکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16784

منصوره پشنگ پور؛ سمیه فتوحی


6. مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15923

آزیتا ناجی؛ رضا حمزه عوفی؛ داود افشار


7. شبیه‌سازی چلاندگی خلأ در یک کاواک واهلشی دو فوتونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16785

محمود صادقی


8. حل عددی معادله شرودینگر وابسته به زمان با استفاده از ترکیب روش تفاضل محدود و الگوریتم بهینه‌سازی تجمعی ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16786

محمد جواد محمودآبادی؛ فاطمه صادقی گوغری


9. گذار فاز کوانتومی زنجیرۀ ایزوتوپی نئودیمیم با استفاده از جبر لی آفین su(1,1) در چارچوب IBM-1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16787

مسعود صیدی؛ لیلا نظری؛ محمد محمدی ثابت


10. بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16788

مریم گل خیری طالب قشلاقی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ غلامرضا پیرقلی گیوی


11. محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

10.22055/jrmbs.2021.16834

فرهود ضیائی


12. بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16789

مولاداد نیکبخت؛ ندا ذوالقدری؛ مژده رضایی؛ علیرضا نعیمی


13. اثر ناهمسانگردی بردرهم تنیدگی مگنونی در آنتی فرومغناطیس ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22055/jrmbs.2021.16790

وحید عظیمی موصلو


14. پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16978

ابراهیم مددی؛ مجتبی نصیری؛ آتوسا خلیلی زاده


15. اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16979

رضا پورایمانی؛ غلامرضا رئیسعلی؛ آزاده سادات شاورانی


16. بررسی تحلیلی دینامیک غیرخطی اندرکنش پرتو لیزری با آرایه خطی از نانوذرات فلزی در انتشار موازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16980

ناصر سپهری جوان؛ آصف خیراندیش؛ حسین محمدزاده


17. بررسی خواص الکترونی و ترموالکتریکی نانوساختارهای پنج ضلعی تک لایه C2B4 و C4B2 با استفاده از اصول اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16981

مجتبی اشهدی؛ داود واحدی فخرآباد


18. بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16982

آرش بوچانی؛ طیبه عباسی؛ راضیه مشعریان


19. همجوشی و پراکندگی شبه‌الاستیک واکنش‌های یون سنگین6,7Li+144Sm و6,7Li+152Sm با استفاده از محاسبات کانال کوپل‌شده در اطراف سد کولنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16983

راحله فریدون نژاد؛ حسین صادقی


20. نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16984

روح اله رضوی نژاد؛ امیدرضا نوری؛ اعظم رحمتی ن‍ژاد


21. مقایسه کیفی عملکرد سوسوزنهای UGLLT ، UGAB، و NE-213 در جداسازی نوترون-گاما (به روش گذر از صفر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16985

نازیلا دیوانی ویس


22. بررسی ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی نانودیسک‌ها و نانوسیم‌های کربنی در تقریب تنگ‌بست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16986

حمزه موسوی؛ سمیرا جلیلوند


23. ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا


24. شبیه‌سازی رشد بلور ژرمانیوم با استفاده از روش چکرالسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.16988

مهدی جامه بزرگی؛ محمد حسین توکلی


25. طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17013

محمد صبائیان؛ آلهام پویانی مهر؛ فاطمه مطرودی؛ رویا آزادی


26. تعمیمی برای ضرایب فرنل( عبور و انعکاس) در موجبرهای نیمه کراندار پلاسمایی و تاثیر دمای پلاسما بر آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17014

بهرام جزی؛ سمانه نجاری


27. بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17015

یلدا پدرام؛ فرح مرصوصی؛ سارینا یوسف بیگی


28. بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17016

فریده شجاعی؛ ندا بهشتی راد؛ وحید میرزایی محمودآبادی


29. بارهای پایسته سیاهچاله های سه بعدی در نظریه گرانش جرمدار جدید گسترش یافته از رهیافت والد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17017

داوود مهدویان یکتا


30. ویژگی‌های میکروساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک اکسید روی آلایش یافته با آهن ساخته شده به روش اسپری پایرولیزیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17018

شریفه غلامی؛ ابوالقاسم عوض پور؛ علی مدبراصل


31. بررسی اثرات تخریبی یون های آرگون و هیدروژن تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی گرافیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17019

عالیه چمنی؛ سید محمد مهدی ابطحی


32. بررسی اثر پلاسمای هگزا فلورید سولفور روی ویژگی های سطح پی وی سی مصرفی بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17028

محمد علی محمدی؛ مهدی بارقرپور سردصحرا


33. هندسه‌ی ترمودینامیک سیاهچاله‌ی ‏AdS‏ باردار با آنتروپی تصحیح یافته ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17029

صاحب سروش فر؛ بهنام پورحسن


34. مطالعه ی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو‌ساختار آهن-کبالت-نیکل-مس تهیه شده به وسیله‌ی آلیاژسازی مکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17030

وحید محمدحسینی؛ حسین رعنائی


35. رفتار نیمه‌فلزی، پایداری ترمودینامیکی و عملکرد ترموالکتریکی هویسلرهای چهارتایی جدید CoXMnSi(X=Rh,Tc)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22055/jrmbs.2021.17055

منصوره ایلخانی