دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

اسکالرسازی خودبه خودی در سیاهچاله گاوس-بونه و میدان‌های هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22055/jrmbs.2022.17924

حسین محسنی سجادی؛ سید محمد صادق سجادی


اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22055/jrmbs.2022.17925

امیرعباس اسلامی شفیق؛ محمود قلی پور


طراحی، شبیه سازی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه الکترود شفاف V2O5/Ag/WO3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22055/jrmbs.2023.18129

مدینه نژاد زنگنه؛ محسن قاسمی؛ سیدمحمدباقر قریشی


نظریه های جفت شدگی گرانشی متغیر و نظریه راستال تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22055/jrmbs.2023.18130

حمید شعبانی


سیمای ماتریسی عملگر هامیلتونی بس-الکترونی در یک کریستال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22055/jrmbs.2023.18131

مصطفی معتمدی فر؛ فاطمه صادقی گوغری


اثر نانوکامپوزیت اکسید گرافن/کبالت بر خواص رئولوژی سیال حفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22055/jrmbs.2023.18132

محبوبه قائمی؛ صبا موسیوند؛ کیوان جوانمرد