محاسبه‌ی گرادیان‌های میدان الکتریکی در ترکیبات X=Bi, Sb))UX2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله خواص الکترونی ترکیبات پاد­فرومغناطیس X=Bi, Sb))UX2 را با محاسبات ابتدا به ساکن بر پایه­ی نظریه‌ی تابعی چگالی با استفاده از روش امواج تخت بهبود­یافته به­علاوه‌ی اربیتال­های موضعی APW+lo)) بررسی کرده­ایم. برای محاسبه‌ی جمله پتانسیل تبادلی- همبستگی از تقریب­های LDA، GGA، LDA+U، GGA+U و هم‌چنین روش انرژی تبادلی دقیق الکترون­های همبسته (EECE) استفاده کرده­ایم. گرادیان­های میدان الکتریکی (EFG) برای ترکیبات UX2 در مکان هسته­ی اورانیم محاسبه و با مقدار تجربی مقایسه شده­اند. گرادیان‌های میدان الکتریکی برای بلور UBi2کوچک‌تر از گرادیان‌های میدان الکتریکی USb2است که علت اصلی آن ساختار مغناطیسی متفاوت این دو بلور می­باشد. مقادیر به دست آمده برای گرادیان‌های میدان الکتریکی در بلور UBi2 با استفاده از روش EECE نسبت به روش­های دیگر همخوانی بهتری با مقادیر تجربی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electric Field Gradients (EFGs) Calculations in UX2(X=Bi, Sb) Compounds

نویسندگان [English]

  • E Ghasemikhah 1
  • S Jalali Asadabadi 2
  • M Dehghani
چکیده [English]

In this paper, electronic properties of anti-ferromagnetic UX2(X=Bi, Sb) compounds were investigated by ab initio calculations based on the density functional theory (DFT), using the augmented plane waves plus the local orbitals (APW+lo) method. To calculate the exchange-correlation function, we used the LDA, GGA, LDA+U and GGA+U schemes as well as the exact exchange for the correlated electrons (EECE) scheme. The electric field gradients (EFGs) for UX2 compound at the site of uranium atom was calculated and compared with the experimental values. The EFGs for UBi2 crystal was smaller than that of USb2 crystal due to the difference between their magnetic structures. The EFGs for UBi2 were found to be in better agreement with the experiment within the EECE method than the other used methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Density functional theory
  • Electric field gradient
  • UBi2
  • USb2