بررسی اثر فشار جزئی اکسیژن بر تشکیل ریخت‌های مختلف نانوساختارهای اکسید روی ساخته‌شده با پلاسمای DC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

چکیده

    در این تحقیق، ریخت‌‌های مختلف نانوذرات اکسید روی با استفاده از ایجاد پلاسمای DC در اتمسفر اکسیژن خالص ساخته شدند. برای بررسی اثر فشار جزئی (جمعیت اتم‌های) اکسیژن در زمان شکل‌گیری نانوذرات اکسید روی و هم‌چنین فشار اتمسفر ساخت، نسبت‌های مختلف گازهای اکسیژن و آرگن به عنوان اتمسفر ساخت، مورد استفاده قرار گرفت. تغییر ریخت نانوذرات اکسید روی با استفاده از تغییر نسبت گازهای تشکیل‌دهنده‌ی مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت و ساختار نانوذرات ساخته‌شده با استفاده از XRD و SEM مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه‌ی نتایج نشان دادند که ریخت نمونه­ها به طور مشخص توسط جمعیت اتم‌های اکسیژن حاضر در زمان ساخت (فشار جزئی اکسیژن) تعیین می‌شود. هم‌چنین این مطالعه نشان داد فشار کل اعمالی در محدوده‌ی فشارهای مورد استفاده در این پژوهش، تأثیر کم‌تری در شکل نهایی نانوذرات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Partial Pressure of Oxygen on Formation of Different Morphologies of Zinc Oxide Nanoparticles, Fabricated by DC Plasma

نویسندگان [English]

  • S Parhoodeh
  • M Farbod
  • Zargar Shoushtari Morteza
چکیده [English]

In this study, different morphologies of zinc oxide nanoparticles were fabricated by creating DC plasma in pure atmosphere of oxygen. In order to investigate the effects of partial pressure of oxygen (population of oxygen atoms) at the time of nanoparticles formation and also the effects of atmosphere pressure of fabrication, different ratios of mixed atmosphere of oxygen and argon were used. The structure and morphology of fabricated nanoparticles were determined by the use of XRD and SEM. Comparison of the results showed that the morphology of nanoparticles would be defined by population of oxygen atoms at the time of synthesizing. This study also revealed that the exerted pressure in the limit of pressures which was used in this study has a less important effect on final shape of nanoparticles.