مطالعه‌ی ناهمسانگردی مغناطیسی در ابرشبکه‌های /Cu Ni-Fe

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه اراک

چکیده

روش لایه­نشانی الکتروشیمیایی یا الکتروانباشت یکی از ساده­ترین و مفیدترین روش­ها در تهیه­ی فیلم­های نازک آلیاژی و به خصوص چندلایه‌ای‌های فلزی می­باشد. در این کار، از الکترولیتی شامل نمک­های سولفات نیکل، آهن و مس در شرایط متفاوتی از دما و pH استفاده شد و ابرشبکه‌های NiFe/Cu به روش الکتروانباشت بر زیرلایه­های Cu، Ti و Au لایه‌نشانی شدند. برای بررسی ساختار و پارامترهای شبکه‌ی بلوری فیلم­های نازک چندلایه­ای، از آنالیز XRD استفاده گردید. قله­های اقماری که نشان­دهنده­ی ساختار متناوب لایه­ها هستند، در فیلم­های چندلایه­ای جداشده از زیرلایه‌ی تیتانیوم مشاهده گردید. اثر ضخامت لایه‌های غیرمغناطیسی مس بر خواص مغناطیسی فیلم‌ها و ریخت سطحی آن‌ها با استفاده از مغناطومتر نیروی متناوب (AGFM) و میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)، مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که با افزایش ضخامت لایه­های میانی مس پسماند افزایش و ساختار سطحی بلورک­ها یکنواخت­تر می‌گردد. در نهایت با استفاده از یک دستگاه پروب چهارنقطه­ای مغناطومقاومتنمونه‌ها اندازه­گیری و اثر مغناطومقاومت ناهمسانگرد (AMR) به بزرگی حداکثر 5/2% در آن‌ها مشاهده گردید، نشانه‌ای از وجود جفت‌شدگی پادفرومغناطیسی بین لایه‌های مغناطیسی مجاور مشاهده نمی‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anisotropic Magnetoresistance Studies of Electrodeposited Ni-Fe/Cu Multilayers

نویسندگان [English]

  • Gh Nabiyouni
  • Narges Safaie
  • N Navazesh
چکیده [English]

Electrochemical plating or electrodeposition is one of the simplest and the most helpful methods for preparation alloys thin films and metallic multilayers. In this study, Ni-Fe/Cu multilayers were electrodeposited from an electrolyte consisting of nickel, Iron and copper ions, onto Cu, Ti and Au substrates in different temperatures and pH values. In order to study the structure of crystalline properties of the multilayers, XRD was used and first order satellite peaks were observed. The effect of thickness of nonmagnetic Cu layers was examined by AGFM and SEM on hysteresis and morphology of the multilayers, and it revealed that with increasing thickness of Cu layers, Hc rises and the surface structure of crystals was more uniform than before. Magnetoresistive properties of some selected sampleswere investigated and a maximum value of anisotropic magnetoresistance up to 2.5% was achieved. However, due to lack of observation of any GMR effect in electrodeposited Ni-Fe/Cu multilayers, antiferromagnetic coupling between magnetic moments of the neighboring Ni-Fe layers was not confirmed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrodeposition
  • Ni-Fe/Cu multilayers
  • Anisotropic magnetoresistance