مطالعه خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیالات دو بعدی با مولکول¬های دیسک شکل با مدل پتانسیل لنارد-جونز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن پتانسیل لنارد-جونز بین مولکول­های سیستم دیسک شکل، تابع توزیع شعاعی و عامل ساختار با استفاده از رابطه تراکم­پذیری و معادلة ارنستین-زرنیک محاسبه و با سیستم دیسک سخت مقایسه شده است. همچنین معادلة فشار و تراکم­پذیری برای این پتانسیل محاسبه شده است. نتایج نشان می­دهد که در فاصلة قطر مولکول برای برهمکنش لنارد-جونز، تابع توزیع صفر نمی­گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the structural and thermodynamic properties of two-dimensional fluid with disc-shape molecules by Lenard-Jones potential model

نویسندگان [English]

  • Seyed-Fardin Taghizadeh 1
  • Sakineh Ghanbari 2
  • Zohreh Sazeshi 3
چکیده [English]

In this paper, by considering Lenard-Jones potential between disc-shape molecules, the radial distribution function, the direct correlation function and the structure factor are calculated by using compressibility and Ornstein-Zernike equations. In addition, the pressure and compressibility equations for this potential are calculated. Results show that for the L. J. potential, the radial distribution function does not approach zero in molecule's diameter range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid crystal
  • Direct correlation function
  • Disc shape molecules
  • Lennard-Jones potential
  • Pressure