بررسی گسترش طولی ذرات ثانویه تولید شده در جو در بهمن‌های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی پرانرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پرتوهای کیهانی با انرژی‌های بالا (بیش از 1014 الکترون ولت) در برخورد با جو کره زمین، آبشاری از ذرات ثانویه را به‌راه می‌اندازند که بر حسب نفوذ این ذرات در جو به تعداد آن‌ها افزوده می‌گردد تا اینکه به یک مقدار بیشینه برسند. پس از آن از تعداد ذرات کاسته شده تا اینکه به سطح آشکار‌سازهای زمینی برسند. در این مقاله با استفاده از داده‌های آرایه‌های آشکارساز یاکوتسک، ولکانو رنچ و هاورا پارک که در ارتفاع‌های متفاوت از سطح زمین قرار دارند، میزان تغییر تولید ذرات ثانویه مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of longitudinal development of secondary particles, produced in the atmosphere due to the extensive air shower of high energy cosmic rays

نویسندگان [English]

  • Saeed Doostmohammadi
  • Jalileddin Fatemi
  • Hamideh Mahmoudimeymand
چکیده [English]

Ultra-high energy cosmic rays (with energies above 1014 eV), by interaction with the atmosphere, generate cascades of particles (secondary particles) which increase in the atmosphere, depending on the level of penetration. Then they reach a maximum content. Following this stage, their numbers are decrease until they arrive at the surface detectors. In this paper, by using Yakutsk, Volcano Ranch and Haverah Park array data, where there are in the different altitudes, the amount of variation of secondary particles is discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra-high energy cosmic rays
  • extensive air shower
  • Longitudinal development of shower