تحلیل آماری ترازهای انرژی هسته¬های پایدار و رادیواکتیو با استفاده از روش تخمین دانسیته کرنلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته¬ای، دانشگاه تبریز

چکیده

 با استفاده از داده­های تجربی، تابع توزیع نزدیکترین فاصله مجاور را برای هسته­های پایدار و رادیواکتیو مستقیما با روش تخمین دانسیته کرنلی (Kernel Density Estimation) محاسبه کرده و فاصله تابع به‌دست آمده با دو حد منظم و آشوبناک را با استفاده از روش واگرایی Kullback-Leibeller به‌دست می­آوریم. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهند که طیف هسته­های پایدار منظم­تر از هسته­های رادیواکتیو بوده و طیف هسته­های با واپاشی آلفازا غیر منظم­تر از هسته­های دیگر می­باشند. که این نشان‌دهنده تقارن بیشتر ساختار هسته­های پایدار نسبت به هسته­های رادیواکتیو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Level statistics of stable and radioactive nuclei by using kernel density estimation method

نویسندگان [English]

  • Bahram Rashidian Maleki
  • Hadi Sabri
  • Mohammad Ali Jafarizadeh
چکیده [English]

Using experimental data, the Nearest Neighbor Spacing Distribution (NNSD) function for both stable and radioactive nuclei was directly calculated by kernel density estimation (KDE) method and the distance between the obtained function and regular and chaotic limits was determined using Kullback-Leibeller Divergence (KLD) method. The results show that stable nuclei have more regular spectra than radioactive nuclei and nuclei with alpha decay have more irregular spectra than other nuclei. This indicates that stable nuclei have a more symmetrical structure than radioactive nuclei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable nuclei
  • Radioactive nuclei
  • Nearest neighbor spacing distribution
  • Kernel density estimation