مطالعه خواص مقاومتی پلیمر اپکسی تقویت شده با نانو ذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بوسیله‌ی میکروسکوپ‌های نیروی اتمی و الکترونی روبشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت¬های اپکسی/دی¬اکسیدتیتانیوم با درصدهای وزنی متفاوت از یک تا ده درصد نانو ذرات تهیه شدند. خواص این نانو کامپوزیت¬ها بوسیله¬ی دستگاه¬های تبدیل فوریه¬ی فروسرخ، پراش اشعه¬ی X، سختی سنجی و میکروسکوپ¬های نیروی اتمی و الکترونی روبشی بررسی شدند. وارد کردن نانوذرات به درون ماتریس پلیمری خواص پلیمر را به¬صورت چشمگیری بهبود می¬بخشد. افزودن درصد کمی نانوذرات دی¬اکسیدتیتانیوم به پلیمر، مانع از اکسید شدن اپکسی شده و مقاومت نمونه¬ها را در مفابل اسید افزایش می-دهد. همچنین حضور نانوذرات، مقاومت اپکسی را در برابر محیط خورنده به¬صورت محسوسی افزایش داده، به¬طوریکه بهبود قابل قبولی در مقاومت خوردگی نمونه حاوی پنج در صد نانوذره رویت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An AFM and SEM characterization of protective performance of epoxy reinforced with nanometer-sized TiO2

نویسندگان [English]

  • Babak Jaleh 3
  • Mahdi Farshchi Tabrizi 3
1 Department of Physics, College of Sciences, Yasouj University, Yasouj 75914-353, Iran
2 PhD Student of Yasouj University
چکیده [English]

By inserting nanoparticles into a polymer matrix, a considerable improvement of properties can be achieved. In this investigation, weight fractions of TiO2 varied from 1% to 10% scale to prepare TiO2/Epoxy nanocomposites. The surface roughness and adhesion force between atomic force microscope (AFM) tip and nanocomposites have been studied for all samples which soaked in H2SO4 solution for different periods of time of 2, 5 and 10 days. Scanning electron microscopy (SEM) studies of the epoxy surfaces reveal corrosion growth as a kind of corrosion evolution. Significant improvement in corrosion resistance of nanocomposite with 5 wt. % of TiO2 nanoparticles was achieved. Besides, adding small fraction of TiO2 nanoparticles enhanced the hardness, while samples remain amorphous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposites
  • Atomic Force Microscopy
  • Epoxy
  • TiO2
  • Hardness
  • Corrosion
  • SEM