بررسی و مقایسه‌ی دینامیک درهم‌تنیدگی حالت ‌ W در چهار هامیلتونی مختلف، در حضور میدان مغناطیسی و اندرکنش DM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، گروه فیزیک

2 فیزیک، علوم، شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش تحول زمانی یک حالت W را تحت تأثیر چهار هامیلتونی هایزنبرگی مدل XX،Ising ، XXZ و XXX به صورت تحلیلی محاسبه کرده و نقش اندرکنش DM و همچنین میدان مغناطیسی را نیز بر دینامیک درهم‌تنیدگی بین کیوبیت‌های ابتدائی و انتهائی بررسی خواهیم کرد. ملاحظه می‌شود که در هر چهار هامیلتونی، اعمال میدان مغناطیسی بر کل زنجیره بر درهم‌تنیدگی بی تأثیر است، اما اعمال میدان بر تک کیوبیت‌ها، بردرهم‌تنیدگی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند گاهی موجب تقویت درهم‌تنیدگی شود. هم‌چنین اندرکنش DM تحول زمانی سیستم را دگرگون می‌کند و در هر چهار هامیلتونی یاد شده موجب تضعیف درهم‌تنیدگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study and comparison of entanglement dynamics for a W state in the presence of a magnetic field and DM interaction

نویسنده [English]

  • Samaneh Hesabi 2
1 Shid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 scu.ac.ir
چکیده [English]

In this research we study the dynamics of a W state, instigated by the four Heisenberg Hamitonian models XX, Ising, XXZ and XXX analytically and also investigate the effect of the DM interaction and the magnetic field on the entanglement dynamics of the end qubits. It is observed that the application of a magnetic field on the whole system does not affect the entanglement; however, application of the field to single qubits does change the entanglement and sometimes may intensify the latter. Also it is revealed that the DM interaction does affect the entanglement and diminishes the latter for all the above-mentioned Hamiltonians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entanglement
  • W state concurrence
  • Magnetic field
  • DM interaction