مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله،طیف انرژی و احتمال های گذار های چهار قطبی الکتریکی ایزوتوپ هایزوج –زوج هسته Er، با استفاده از مفاهیم تقارن دینامیکی جزئی در چارچوب مدل اندرکنش بوزونی مطالعه شده است.مزیت اندرکنش هایی با تقارن دینامیکی جزئی، بکارگیری یک روند کنترل شده بدون آسیب زدن به نتایج قبلی بدست آمده توسط تقارن دینامیکی برای بخشی از طیف انرژی می باشد.تقارن دینامیکی جزئی (3)SU، با از بین بردن تبهگنی های ناخواسته موجود در طیف انرژی هسته هایی که ساختار تغییر شکل یافته دورانی از خود نشان می دهند ، توصیف دقیق تری از این هسته ها را نمایش می دهد.همچنین نتایج حاصل افزایش دقت پیش بینی های این مدل با افزایش تعداد نوترون ها و همچنین میزان تغییر شکل چهار قطبی را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Er deformed isotopes by Partial Dynamical SU(3) Symmetry

چکیده [English]

In this paper, we have considered the energy spectra and quadruple transition probabilities of even-even Er isotopes via partial dynamical symmetry in interacting boson model framework. The advantage of using interactions with a partial dynamical symmetry is that they can be introduced, in a controlled manner, without destroying results previously obtained with a dynamical symmetry for a segment of the spectrum. Partial dynamical SU(3) symmetry has an accurate description for nuclei which exhibit rotational deformed structure because of removing undesired degeneracies from energy spectrum of them.The agreement with the most recent experimental counterparts is acceptable. Also, there are some suggestions about the reduction of uncertainty with increasing the neutron number and quadrupole deformation parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamical symmetry (DS)
  • Partial dynamical symmetry (PDS)
  • Interacting Boson Model (IBM)
  • Quadrupole deformation