فاز دایمر در زنجیره‌ وامانده اسپین-2/1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله زنجیره‌ی هایزنبرگ همسانگرد پادفرومغناطیس اسپین -2/1 ناکام دایمر، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدل پارامتر دایمر برای تبادل نزدیکترین همسایه‌ها و پارامتر ناکامی برای تبادل دومین نزدیکترین همسایه‌هاست. ما نمودار فاز حالت‌پایه‌ی سیستم هایزنبرگ اسپین -2/1 پادفرومغناطیس وامانده‌ی دایمر را در دو زیرفضای مورد بررسی قرار دادیم. در این مطالعات از روش لنکشوز برای قطری‌ سازی عددی زنجیره‌ی محدود استفاده کردیم و با استفاده از نتایج قطری ‌سازی، توابع پاسخ سیستم را برحسب تابعی از پارامتر ناکامی محاسبه کردیم. براساس نتایج قطری سازی دقیق، همچنین با محاسبه‌ی پارامترهای نظم برای سیستم مورد نظر مشخص شد که اثر دایمرشدگی در مدل زنجیره‌ی ناکام اسپین-2/1 منجر به یک گذار فاز مرتبه‌ی دوم بین دو نوع فاز دایمر، در نقطه‌ی ناکامی بحرانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimer phase in the spin-1/2 frustrated chain

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Nedaee 1
  • Saeed Mahdavifar 2
1 University of Guilan
2 Faculty member University of Guilan
چکیده [English]

In this paper, the frustrated dimerized antiferromagnetic isotropic s=1/2 Heisenberg chain is studied. In this model, denotes the dimerization parameter for the exchange of nearest neighbors and denotes the frustration parameter for the exchange of next nearest neighbor interaction. Using the numerical Lanczos method, we have studied the magnetic phase diagram of the model in two subspaces . We have calculated the response functions of the system as a function of the frustrated parameter. According to the exact diagonalization results, by calculating order parameter, it is argued that, adding the dimerization will cause a phase transition between two different types of dimer phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heisenberg chains
  • frustration
  • dimerization