محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در گذار از حالت پایه به حالت‌های برانگیخته‌ی و با استفاده از موج کولنی در کانال تهییج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در کار حاضر سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در کانال تهییج، با استفاده از موج کولنی محاسبه شده است. این روش برای مطالعه‌ی گذار و اتم هیدروژن در برخورد با پوزیترون در انرژی‌های میانی به‌کار گرفته شده است. محاسبه‌ی دامنه‌ی پراکندگی توسط یک روش تحلیلی جدید انجام شده است. به دلیل نبودن داده‌های تجربی در محدوده‌ی انرژی مورد نظر نتایج به‌دست آمده با نتایج تئوری‌های در دسترس مقایسه گردیده است. نتایج نشان می‌دهند که در نظر گرفتن موج کولنی به عنوان تابع موج پرتابه در مقایسه با موج تخت منجر به نتایج بهتری در محدوده‌ی انرژی‌های میانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation of differential and total cross section for Positron-Hydrogen impact in transition from ground to and excited states by using Coulomb wave in excitation channel

نویسنده [English]

  • reza fathi 1
چکیده [English]

In the present work the differential and total cross section for positron-hydrogen collisions has been calculated by using Coulomb wave in excitation channel. The method has been applied to study and transition of atomic hydrogen by positron impact at intermediate energy range Calculation of the scattering amplitude has been done by handling a new analytical method. Because of absence the experimental data in the discussed energy range our results have been compared with the available theoretical data. The results denote that considering Coulomb wave as the projectile wave function leads to better results in comparison with plane wave at intermediate energy range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positron
  • Hydrogen
  • Differential cross section
  • Coulomb wave function
  • Excitation channel