مطالعه وابستگی دمایی رسانش بایاس صفر در نانو سیم فلزی متصل شده به یک ابررسانای موج - d

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

در این مقاله رسانش بایاس صفر را بر حسب دما در اتصالی مطالعه می کنیم که بین یک نانو سیم فلزی و یک ابررسانای موج- d قرار گرفته است. ابررسانا را در جهت
111 ( و ) 111 ( در نظر می گیریم و بر اساس نظریه پراکندگی رسانش بایاس صفر را بر حسب دما و شدت پتانسیل اتصال به دست می آوریم و نتایج را با موارد حجیم (
مقایسه خواهیم کرد. نتایج نشان می دهند که در جهت ) 111 ( منحنی های رسانش بطور کیفی تفاوتی بین نانو سیم )فلز یک بعدی( و فلز نرمال دو بعدی را نشان
نمی دهند در حالیکه در حهت ) 111 ( رسانش بایاس صفر بر حسب شدت پتانسیل اتصال، صعودی می باشد در حالیکه نتایج ما نشان می دهند که این منحنی برای مورد
نانو سیم کاهشی می باشد که دلیل آن به ناپدید شدن پیک های رسانش در بایاس صفر مربوط می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of temperature dependence of zero bias conductance in a Nano-wire connected to a d-wave superconductor

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Emamipour 1
  • Narges Mehrabzad 2
چکیده [English]

In this paper we study zero bias Conductance versus temperature in a junction which is located between a Nano-wire and a d-wave superconductor. We consider superconductor in two directions: (100) and (110). Based on scattering theory we calculate zero bias conductance versus temperature and potential strength of the junction and compare our results with bulk cases. Qualitatively, our results in (100) direction don’t show any difference with bulk cases, while the difference between a Nano-wire ( one dimensional metal ) and a two dimensional normal metal is remarkable when superconductor is in the (110) direction. On the other hand, in two dimensional cases, zero bias conductance is an increasing function of potential strength of the junction, while our results show that it is a decreasing function which is due to the disappearance of zero bias conductance peaks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superconductivity
  • Nano wire
  • Zero bias conductance