بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS2 در مرز بین دو دی الکتریک

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

امروزه خواص اپتیکی منحصر به فرد تک لایه MoS2 به عنوان نیمه‌هادی دو-بعدی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله از ضرایب فرنل برای تعیین خواص اپتیکی مانند جذب، بازتاب و عبور لایه MoS2 در بازه‌ی تراهرتز استفاده شده است. ساختار کلی شامل دو محیط نیمه‌بی‌نهایت SiO2 و هوا است که تک لایه MoS2 در بین آنها قرار دارد. ما دریافتیم که بیشینه جذب برابر با مقدار اندک 6-10×5/2 است که در بازتاب داخلی، برای قطبش TE و در زاویه حد رخ
می‌دهد. این میزان جذب کم، نشان‌دهنده‌ی کاربردی بودن چنین لایه‌ای در ساخت ابزار نوری به‌ویژه الکترود شفاف و دیگر قطعات الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of THz waves propagation in MoS2 monolayer between two dielectric media

نویسندگان [English]

  • Narges Ansari
  • maryam moradi
چکیده [English]

Today, exclusive optical properties of monolayer Molybdenum disulfide (MoS2) as a two-dimensional semiconductor has found upsurge attention. In this paper, Fresnel equations are used to determine optical properties, i.e. absorbance, reflectance and transmittance of MoS2 layer in the THz range. The whole structure includes two semi-infinite SiO2 and air with monolayer MoS2 in between. We found that the maximum absorption to be as low as 2.5×10-6 which appears in internal reflection for TE mode closed to the critical angle. Such low amount of absorption suggests application of such layer in opto-electronics devices especially in transparent electrodes and other electronics elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monolayer MoS2
  • Fresnel coefficients
  • terahertz
  • absorption
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 7-12
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395