بررسی رسانش الکترونی یک نانوسیم سه پایانه‌ای

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله رسانش الکترونی یک زنجیره‌ی ساده و یک چند پار پلی استیلنی که هر یک به سه هادی ساده متصل می‌شود، بررسی می‌شود. محاسبات براساس رهیافت تنگابست و به روش تابع گرین در تقریب نزدیک‌ترین همسایه انجام شده است. دو نوع رسانش یکی آنچه بین هادی‌های چپ و راست و دیگری آنچه بین هادی‌های چپ و بالا وجود دارد، به صورت تابعی از انرژی محاسبه شده و رفتار آن‌ها نسبت به مکان اتصال هادی بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که وجود و محل اتصال هادی سوم در سیم مرکزی، تأثیر زیادی بر مقدار و رفتار رسانش‌های ذکر شده دارد. مقدار هر رسانش در انرژی صفر در مورد پلی استیلن با تغییر مکان هادی سوم قابل کنترل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Electronic Conductance of a Three Terminal Nanowire

نویسندگان [English]

 • arezoo tarokh
 • mohammad mardaani
 • hasan rabani
shahrekord university
چکیده [English]

In this paper, we study the electronic conductance of a simple chain -as well as a polyacetylene oligomer- which is connected to three one-dimensional metallic leads. The calculations are based on Green’s function technique within the nearest neighbor tight-binding approach. Two types of conductances, one which is measured between left and right leads and another which is measured between left and top leads, are calculated as functions of energy; and their behaviors are investigated with respect to the position of the top lead connection in the center wire. The results show that the existence and the position of third lead in the center wire strongly effects on the values and behaviors of the mentioned electronic conductances. For polyacetylene case, the value of each conductance at zero energy can be tuned by variation of third lead position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • electronic conductance
 • three terminals
 • tight-binding
 • Green’s function
 • polyacetylene
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 13-17
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
 • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395