مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی یک چندپار پلی پارافنیلن در تقریب همسایه دوم

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله به مطالعه تحلیلی رسانش الکترونی یک چندپار پلی پارافنیلن که بین دو هادی ساده قرار گرفته در رهیافت تنگابست و با در نظر گرفتن پرش الکترون بین همسایه های اول و دوم پرداخته شده است. ابتدا هامیلتونی چندپار پلی پارافنیلن را به هامیلتونی زنجیره پلی استیلن مانند تبدیل کرده و سپس روابط تحلیلی را به کمک روش تابع گرین برای محاسبه ی ضریب عبور الکترونی به دست می آوریم. در نتایج عددی سامانه با در نظر گرفتن پرش به همسایه دوم، تقارن نمودار ضریب عبور الکترونی حول انرژی صفر از بین رفته و اثر تشدید فانو مشاهده شده و تعداد دره های ضد تشدیدی به دلیل اثر تداخل ویرانگر کوانتومی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical study of the electronic transport of poly-para-phenylene at the second neighbor approximation

نویسندگان [English]

 • Ashrafalsadat Shariati
 • esmat esmaili
 • hasan rabani
 • mohammad mardani
shahrekord university
چکیده [English]

In this paper, we study the electronic conductance of a poly-para-phenylene oligomer which is embedded between two simple metallic leads within the tight-binding approach and by considering the nearest and next neighbor electron hopping energies. At the first, the Hamiltonian of the poly-para-phenylene oligomer is converted to the Hamiltonian of a polyacetylene-like chain. Then, with help of Green’s function method, an analytic formula is given in order to calculate the electronic transmission coefficient. The numerical results show that the second neighbor interaction destroys the symmetry of the electron transmission as a function of energy with respect to zero energy. Moreover, due to the destructive quantum interference effect, in the conductance spectra we see more anti-resonances and also a Fano resonance will be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • poly-para-phenylene
 • Green’s function
 • tight-binding
 • next neighbor
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 37-41
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
 • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395