طراحی موجبر پلاسمونیکی برای کنترل آهنگ نشر خودبه‌خودی نقاط کوآنتومی کلوئیدی

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله موجبرهای پلاسمونیکی با هدف کنترل آهنگ نشر خودبه‌خودی نقاط کوآنتومی کلوئیدی طراحی شده‌اند. برای این کار، با در نظر گرفتن موجبرهایی از جنس نقره و آلومینیوم، وابستگی آهنگ نشر پلاسمونیکی نقطه کوآنتومی به ابعاد موجبر، جنس موجبر و مکان نقطه کوآنتومی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که نقطه کوآنتومی در فاصله 5 نانومتری از لبۀ موجبری از جنس نقره و با ضخامت (h)20 نانومتر و عرض گاف(w) 30 نانومتر، ارتقاء آهنگ نشر پلاسمونیکی‌ای برابر با 209 در طول موج 480 نانومتر دارد. این موجبر برای نقاط کوآنتومی کلوئیدی ZnCdS/ZnS که در محدودۀ طول‌موج فیروزه‌ای تابش دارند مناسب است. این مقدار برای موجبر آلومینیومی برابر با 30 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a plasmonic waveguide for controlling spontaneous emission rate of colloidal quantum dots

نویسندگان [English]

  • narges ajamgard
  • mehdi heydari
  • mohammad sabaian
چکیده [English]

In this article, plasmonic waveguides aimed to controlling the colloidal quantum dot spontaneous emission rate have been designed. To this end, with considering aluminum and silver waveguides, the dependence of plasmonic emission rate to the dimension, material, and the place of quantum dots have been investigated. The results show that for a quantum dot with a distance of 5 nm from the edge of a silver waveguide with a gap of 20 nm and width of 30 nm, the plasmonic emission rate enhancement reaches 209 at the wavelength of 480 nm. This value for aluminum is 30. This waveguide is appropriate for ZnCdS/ZnS colloidal quantum dot with a photoluminescence peak at cyan wavelength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plasmonic
  • waveguide
  • quantum dots
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 53-61
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395