خواص الکترونی اپتیکی و فاز توپولوژی نانولایه Li2AgSn

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله ویژگی های الکترونی، اپتیکی و فاز توپولوژی نانولایه Li2AgSn مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات براساس نظریه تابعی چگالی، بصورت پتانسیل کامل به روش امواج تخت بهبودیافته خطی به اضافه اوربیتال های موضعی و تقریب شیب تعمیم یافته انجام شده است. چگالی حالت های الکترونی این نانولایه با استفاده از این تقریب محاسبه شده است. ضریب خطی گرمای ویژه نانولایه Li2AgSn مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از عناصر xx و zz تانسور ثابت دی الکتریک، ضریب بازتاب، جذب، شکست، خاموشی و انرژی اتلافی این نانولایه محاسبه و مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر آن بااستفاده از نمودار ساختار نواری، فاز توپولوژی این نانولایه مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

electronic optical properties and topological phase of Li2AgSn nanolayer

نویسندگان [English]

  • Zahra Askarypour
  • zahra Nourbakhsh
Isfahan University
چکیده [English]

In this paper, the electronic properties and topological phase of Li2AgSn nanolayer are investigated. The calculation is done based on the density functional theory within generalized gradient approximation (GGA) using full potential Linearized Augmented Plane Waves plus local orbitals . The electron density of states of this nanolayer is calculated using GGA approximation. The linear electron specific heat coefficient of Li2AgSn nanolayer is calculated. The xx and zz compounds of dielectric constant, reflection, absorption, refraction, extinction coefficients and energy loss function of this nanolayer are investigated. The topological phase and band order of this nanolayer are investigated by using the band structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "density functional theory"
  • " Topological Phase"
  • " Band Structure"
  • "Thin Film"
  • " Optical Constants"
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 71-85
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395