دینامیک برخورد سه جسمی در تقریب مرتبه اول برهم کنش توسط تابع موج کولنی در کانال تهییج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 هیات علمی

چکیده

یکی از مشکلاتی که در تقریب مرتبه اول مربوط به برهم‌کنش‌های الکترونی و هسته‌ای در کانال تهییج و انرژی‌های یکی از مشکلاتی که در تقریب مرتبه اول مربوط به برهم‌کنش‌های الکترونی و هسته‌ای در کانال تهییج و انرژی‌های میانی و بالای برخورد وجود دارد این است که با در نظر گرفتن موج تخت به عنوان تابع موج پرتابه، سهم جمله‌ی مرتبه اول هسته-ای در محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل به دلیل تعامد توابع موج حالت‌های اولیه و نهایی زیر سیستم مقید ظاهر ‌نمی‌گردد. بدین منظور و برای حل این مشکل بنا داریم از تابع موج کولنی به عنوان موج واپیچیده در محاسبات استفاده نماییم لذا برآن شدیم که دینامیک برخورد سه جسمی را با این تابع موج بررسی کنیم. مطالعه‌ی انجام شده نشان می‌دهد که نحوه‌ی انتقال اندازه حرکت از پرتابه به هدف به سادگی محاسبات انجام شده توسط موج تخت نبوده و تابع وزنی Ω(k^',k,K_i,K_f) نحوه‌ی توزیع و انتقال اندازه حرکت را بیان کرده و سطح مقطع جزئی و کل را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به دلیل نبودن نتایج تجربی در محدوده‌ی انرژی مورد بحث، نتایج کارمان با نتایج تئوری در دسترس مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

dynamics of three-body impact with first-order interactions by coulomb wave function in excitation channel

نویسندگان [English]

  • reza fathi 1
  • ehsan dorrani 2
چکیده [English]

One of difficulties in excitation channel with first order approximation and statements related to electronic and nuclear interactions at intermediate and high impact energies range is that considering a plane-wave as the projectile wave function case the nuclear term portion disappear in calculation of differential and total cross section by reason of ourtogonality of initial and final wave functions related to bonding subsystem. For solving this problem we have used coulombic wave function as a distorted wave in calculations and investigate dynamics of three-body impact with this wave function. This work show that momentum transfer from projectile to target is not simple as carried out with plane-wave and weight function redistribute momentum transfer and affected the differential and total cross sections. Because there are no experimental data reported in the literature for discussion energy range our results have been compared with the available theoretical data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three-Body Impact
  • Differential cross section
  • coulombic wave function
  • Excitation channel