لیزر حالت جامد خود- دو برابر کننده NYAB: یک مدل نظری برای جفت کردن معادلات غیر خطی و نرخ در کاواک دو عبوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی گروه فیزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 دبیر رسمی آموزش و پرورش و مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله، کارایی لیزر خودـ‌دوبرابر کننده‌ی NYAB، که هم‌زمان یک بلور فعال لیزری و غیرخطی است، در یک کاواک دو عبوری بررسی می‌شود. برای این کار، ابتدا مدلی بر پایه جفتیدگی پنج معادله‌ی دیفرانسیل که توصیف‌کننده‌ی برهم‌کنش پرتو دمش 807 نانومتری، پرتو لیزر 1060 نانومتری و پرتو هماهنگ دوم 530 نانومتری است، ارایه می‌شود. در این مدل، تبدیل پرتو دمش به پرتو لیزر از طریق فرآیند فلورسانس و بر اساس معادلات آهنگ لیزر توصیف می‌شود. همزمان تولید هماهنگ دوم از طریق پدیده‌ی غیرخطی انجام می‌شود. مدل، شامل بر هم‌کنش‌های خطی و غیرخطی و نیز جذب نوری است. نتایج، راندمان تولید پرتو لیزر و پرتو هماهنگ دوم را بر حسب توان‌های پرتو دمش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Self-double solid-state NYAB laser: A theoretical model for coupling the nonlinear and rate equations in a double-pass cavity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sabaeian 1
  • laleh Mousavi 2
  • Hadi Askari 3
1 Academic member
2 Academic member
3 teacher
چکیده [English]

In this work, the efficiency of a self-doubler NYAB laser, which is simultaneously an active and a nonlinear crystal, in a double-pass cavity is investigated. To this end, firstly, a model based on the coupling of five differential equations describing the interaction of pump beam of 807 nm, laser beam of 1060 nm, and second harmonic beam of 530 nm is presented. In this model, the conversion of pump beam to laser beam through the fluorescence process is described by the laser rate-equations. The generation of second harmonic beam is performed through the nonlinear processes. The model is consisted of linear and nonlinear interactions of light as well as the optical absorption. The results, give the laser and second harmonic generation efficiencies against the pump powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-doubler laser
  • second harmonic generation
  • double-pass cavity