مطالعه اثر برهمکنشهای کوتاه برد الکترونی و پهنای چاه کوانتومی بر تابع دی الکتریک نانو لایه های نیمرسانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 رییس دانشگاه پیام نور واحدباغملک

2 رییس دانشگاه

3 دانشجو

چکیده

در این مقاله، با استفاده از تابع تصحیح میدان موضعی هابارد وهمچنین تابع ساختار، به بررسی اثر برهمکنشهای کوتاه برد الکترونی و پهنای چاه کوانتومی بر رفتار تابع دی الکتریک سیستم گاز الکترون دوبعدی در حالات دمای صفر و دمای محدود می پردازیم. برای چگالی های الکترونی پائین تقریب فاز تصادفی معتبر نبوده و لازم است اثرات کوتاه برد از طریق تصحیح هابارد وارد محاسبات شود. نشان خواهیم داد که با وجودی که رفتار کلی تابع دی الکتریک گاز الکترون دوبعدی در تقریب های فاز تصادفی و هابارد از نظر کیفی شبیه بوده، اما اثرات قابل ملاحظه و تفاوت در مقادیر کمی است.
کلید واژگان: برهمکنشهای کوتاه برد الکترونی ، نانو لایه، تقریب هابارد، تابع دی‌الکتریک، گاز الکترونی دوبعدی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation The Effect of Local Field Correction and thickness on the Dielectric Function of the Two-Dimensional Electron Gas System

نویسندگان [English]

  • vahdat rafee 1
  • iraj ramezani 2
  • sadegh salavati fard 3
3 student
چکیده [English]

Abstract
In this paper, by using the Hubbard local field correction and also the form factor, we study the short-range interaction and thickness effects on two-dimensional electron gas system and its effect on dielectric function. It is well known that at low electron densities, it is necessary to include short-range effects through Hubbard approximation. We show that while the dielectric function within RPA and Hubbard approximation behaves qualitatively similar, the effect of different approximations and also thickness is considerable.
Keywords: electron short-range interaction, Nanolayer, Hubbard approximation, dielectric function, two-dimensional electron gas.

Keywords: electron short-range interaction, Nanolayer, Hubbard approximation, dielectric function, two-dimensional electron gas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron short-range interaction
  • Nanolayer
  • Hubbard approximation
  • Dielectric function
  • two-dimensional electron gas