طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با بکارگیری دو لایه ی انتقال دهنده ی الکترون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه لیزفوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

چکیده

در این پژوهش عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت با بکارگیری دو لایه‌ی انتقال دهنده الکترون نظیر: SnO2 و ZnO. مورد شبیه سازی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از نرم افزار شبیه‌سازی AMPS-1D که دارای قابلیت تعیین مشخصه جریان-ولتاژ ، بازده کوانتمی و تعیین ضخامت لایه‌ها است استفاده شد. تاثیر ضخامت لایه‌ی جاذب پروسکایت، لایه های انتقال دهنده‌ی الکترون، غلظت ناخالصی لایه‌های انتقال دهنده‌ی الکترون و دما بر عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایت بررسی گردید با کمک نتایج شبیه‌سازی لایه روی اکسید یک جایگزین مناسب برای لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون به منظور کاهش هزینه و افزایش بازده سلول خورشیدی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and optimization of perovskite solar cells using different electron-transporting materials

نویسندگان [English]

  • Elham Karimi 1
  • S.M. Bagher Ghorashi 2
1 Department of Physics, University of Kashan, Khashan, Iran
2 Department of Physics, University of Kashan, Khashan, Iran
چکیده [English]

Abstract
This paper presents a comparative study of organometal halide perovskite-based solar cells using two different transparent conducting oxides, including SnO2 and ZnO, as electron-transporting materials. Simulation is an interesting way of studying the behavior of every component of a solar cell device as well as analyzing the performance of the full device. A solar cell capacitance simulator (AMPS)-1D has been the tool used for numerical simulation of such devices. In this study, the inluences of thickness of absorber and ETMs, dopant concentration of absorber and ETM, and working temperature on the performance of photovoltaic solar cells are studied. The performance of both devices indicates the replacement of SnO2 by a ZnO layer. ZnO can be a good option to reduce the cost and increase the mobility of ETM for this type of solar cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Perovskite solar cell'
  • 'AMPS-1D sowftware'
  • 'Electron-transporting material'
  • ' Solar cells simulation'
[16] M.I. Hossain, F.H. Alharbi, N. Tabet, Copper oxide as inorganic hole transport material for lead halide perovskite based solar cells, Sol. Energy 120(2015) 370-380.