بررسی کیفی عملکرد آشکارساز ردیاب GEM مربوط به آزمایش P ̅ANDA در شبیه‏ سازی‏ های فیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند ، خراسان جنوبی

2 گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه بیرجند بیرجند خراسان جنوبی

3 GSI / HIM

چکیده

بصورت تجربی، مطالعات ساختار هادرونی می‏تواند با کاوشگرهای مختلفی از جمله پادپروتونها که ابزار بسیار عالی برای رسیدگی به مسائل موجود در نابودی پادپروتون-پروتون، ذرات با درجه آزادی گلوئونی و همچنین زوج ذره و پادذره‏ها که بطور تکراری تولید می‏شوند، می‏باشند و همچنین اجازه می‏دهند مطالعات اسپکتروسکوپی با آمار و دقت بسیار بالا انجام شود. به منظور شناخت هر چه بیشتر این موارد، آزمایش P ̅ANDA به‏گونه‎ای طراحی شده است که با استفاده از پتانسیل فیزیکی فوق‏العاده ناشی از در دسترس بودن باریکه‏های با شدت بالا و سرد پادپروتونی، به درک درست و کاملاً کمّی از برهمکنش قوی و ارائه یک چالش فکری در تلاش برای درک ماهیت برهمکنش قوی و ماده هادرونی بپردازد که خود سیستم‏های آشکارسازی متنوعی را شامل می‏باشد. یکی از مهمترین قسمت‏های چیدمان آزمایش P ̅ANDA طراحی سیستم‏های ردیابی ذرات بر مبنای آشکارسازهای تکثیرکننده الکترون گازی GEM خواهد بود که در این مقاله یک نمونه از طراحی و شبیه‏سازی مونت‏کارلوی این آشکارساز ارائه و عملکرد آن بطور کیفی بررسی شده است. بر طبق نتایج این مقاله، این آشکارساز قادر است قدرت تفکیک جرمی برای کانال واپاشی انتخابی، راندمان ردیابی و قدرت تفکیک تکانه ذرات در زوایای روبه‏جلو (زیر 22 درجه) را به نحو مطلوبی بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance qualitative study of the P ̅ANDA GEM-tracker in the physics simulation

نویسندگان [English]

  • Nazila Divani 1
  • Mohammad Mehdi Firoozabadi 2
  • Take Siato 3
1 Department of physics, Faculty of Science, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Science, University of Birjand
3 GSI / HIM
چکیده [English]

One of the most challenging and exciting goals of modern physics is to achieve good and quantitative understanding of the strong interaction. Significant progress is achieved in recent years, all thanks to the remarkable progress in the study of empirical and speculative. Tentatively, study about hadron structure can be done by electrons, pions, kaons, protons and antiprotons. Antiprotons are excellent tools to inspect the antiprotons-protons annihilation problems, a particle with gluonic degrees of freedom and particle and antiparticle pair which are produced repeatedly, and also allow spectroscopy studying with very high precision and statistics. In order to identify more such as these cases, P ̅ANDA experiment is designed to be completely extraordinary physical potential due to exploit the availability of cold and high-intensity beams of antiprotons. So, for more understanding and study of high-energy physics and strong interactions, P ̅ANDA experiment is designed. One of the significant parts of the P ̅ANDA set-up is gas electron multiplayer tracking systems which are under studying and construction. In this article is tried to demonstrate the influence of one typical kind of these systems in order to improve precise particles mass measurement, tracking efficiency and momentum resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • P ̅ANDA experiment
  • GEM gaseous electron multiplier detectors
  • bench mark channel of the J/Psi decay
  • invariant mass measurement
  • tracking efficiency
  • momentum resolution
 
[1] FAIR-ESAC/Pbar/Technical Progress Report for: PANDA (Antiproton Annihilations at Darmstadt), Strong Interaction Studies with Antiprotons, PANDA Collaboration.
[2] PANDA Experiment website: www. panda.gsi.de.
[3] MOPCH079, Proceedings of EPAC (2006) Edinburgh, Scotland.
[4] FAIR/PANDA/Physics Book; Physics Performance Report for: PANDA (Antiproton Annihilations at Darmstadt), Strong Interaction Studies with Antiprotons; PANDA Collaboration.
 
[5] I. Hrinacova et al., Proc. of Computing in High Energy and Nuclear Physics (2003).
[6] R. Brun, F. Rademakers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 389 (1997) 81-86.
[7] Stefano Spataro, The PandaRoot framework for simulation, reconstruction and analysis, Journal of Physics: Conference Series 331 (2011).
[8] Fabio Sauli, The gas electron multiplier (GEM): Operating principles and applications, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 805 (2016) 2-24.
[9] B. Ketzer, et al., Performance of triple GEM tracking detectors in the COMPASS experiment, Nuclear Instruments and Methods in PhysicsResearch A 535 (2004) 314–318.
[10] B. Ketzer, et al., A triple-GEM Detector with pixel readout for high-rate beam tracking in COMPASS, Nuclear Science Symposium Conference Record (2007).
[11] The ALICE Collaboration, Technical Design Report for the Upgrade of the ALICE Time Projection Chamber, CERN-LHCC-2013-020 / ALICE-TDR-016.
 [12] M.G. Bagliesi, et al., The TOTEM T2 telescope based on triple-GEM chambers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 617 (2010) 134–137.
[13] B. Ketzer et al., A triple-GEM Detector with pixel readout for high-rate beam tracking in COMPASS, Nuclear Science Symposium Conference Record (2007).
[14] The ALICE Collaboration, Technical Design Report for the Upgrade of the ALICE Time Projection Chamber, CERN-LHCC-2013-020 / ALICE-TDR-016.
[15] M.G. Bagliesi et al., The TOTEM T2 telescope based on triple-GEM chambers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 617 (2010) 134-137.
[16] Particle Data Group, www-pdg.lbl.gov.