مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

In this paper, we study a system consisting of two two-level atoms under XXX and XYZ Heisenberg interaction coupled with optical cavity. Calculating Hamiltonian of two-qubit Heisenberg interaction in the presence of electromagnetic field in Jaynes-Cummings model, we obtain the density matrix of the system by Gibbs equation in the thermal equilibrium. Assuming an arbitrary pure state as input state in the quantum channel, we obtain the output state for the system under the thermal equilibrium. The result of our study shows, as the temperature increases as the entanglement decreases until it reaches to zero and the fidelity decreases until it reaches to a steady amount. Also, we have found that the assumed model is a suitable system for transmitting quantum information with high efficiency..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of thermal entanglement teleportation via two qubits Heisenberg interaction in Jaynes-Cummings model

نویسندگان [English]

  • reza hamzehofi 1
  • Azita Naji 1
  • Davod Afshar 1 2
1 Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran|Center for Research on Laser and Plasma, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this paper, we study a system consisting of two two-level atoms under XXX and XYZ Heisenberg interaction coupled with optical cavity. Calculating Hamiltonian of two-qubit Heisenberg interaction in the presence of electromagnetic field in Jaynes-Cummings model, we obtain the density matrix of the system by Gibbs equation in the thermal equilibrium. Assuming an arbitrary pure state as input state in the quantum channel, we obtain the output state for the system under the thermal equilibrium. The result of our study shows, as the temperature increases as the entanglement decreases until it reaches to zero and the fidelity decreases until it reaches to a steady amount. Also, we have found that the assumed model is a suitable system for transmitting quantum information with high efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entanglement Teleportation
  • Thermal Teleportation
  • Jaynes-Cummings model
  • Thermal Entanglement
[1] C.H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, R. Jozsa, A. Peres, W.K. Wotters, Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels, Physical Review Letters 70 (1993) 1895. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.70.1895
[2] A. Naji, R. Hamzeofi, D. Afshar, Entanglement teleportation via two qubits Heisenberg interaction in Jaynes-Cummings model under intrinsic decoherence, Iranian Journal of Physics Research 19 (2019) 656.

[3] D. Bouwmeester, J. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger, Experimental quantum teleportation, Nature 390 (1998) 575-579.

[4] M. Rafiee, Quantum thermodynamics of an atom-cavity system with Jaynes-Cummings interaction, Journal of Research on Many-body Systems. 8 (2018) 53-62. https://jrmbs.scu.ac.ir/article_13636.html

[5] E.T. Jaynes, F.W. Cummings, Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser, Proc. IEEE. 51 (1963) 89.
[6] A. Smirne, D. Brivio, S. Cialdi, B. Vacchini, M.G.A. Paris, Experimental investigation of initial system-environment correlations via trace distance evolution, Physical Review A 84 (2011) 032112. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.032112
[7] M.F. Frenzel, Atoms and photons-their interaction dynamics, arXiv.1212.4339v1 (2012).
[8] B. Mojaveri, A. Dehghani, M.A. Fasihi, T. Mohammadpour, Thermal Entanglement Between Two Two-Level Atoms in a Two-Photon Jaynes-Cummings Model with an Added Kerr Medium, Journal of Theoretical Physics, 57 (2018) 3396–3409. https://doi:10.1007/s10773-018-3853-9
[9] P. Lambropoulos, D. Petrosyan, Fundamentals of quantum optics and quantum information, Springer, Berlin Heidelberg (2007).
[10] G.J. Liang, N. Jing, S.H. Shan, Quantum teleportation through a two-qubit Heisenberg XXZ chain, Communications in Theoretical Physics 49 (2008) 1435-1438.
[11] D. McMahon, Quantum computing explained, WILEY Press, USA, (2007).
[12] A. Peres, Separability criterion for density matrices, Physical Review Letters 77 (1996) 1413. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.1413
[13] R. Jozsa, Fidelity for mixed quantum states, Journal of Modern Optics. 41 (1994) 2315-2323. https://doi.org/10.1080/09500349414552171.