بررسی سینماتیکی ستارگان محلی در فاصله 15 پارسکی از خورشید با استفاده از داده های ماهواره HIPPARCOS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بررسی حرکات، سرعتها و ویژگیهای ستارگان محلی و در فواصل نزدیک به خورشید راه مناسب و مفیدی است به سوی شناخت ویژگیهای دینامیکی ستارگان کهکشان، سرچشمه دیسک کهکشان و همچنین مراحل مختلف تحول ستارگان. در این زمینه پژوهشهای مختلفی با استفاده از نتایج رصدخانه های بزرگ و کاتالوگهای معتبر نجومی انجام گرفته است. در کار حاضر تلاش گردیده یک نمونه از حرکت ستارگان در نزدیکی خورشید با استفاده از داده های ماهواره Hipparcos بررسی شود. سه جزء سرعت 493 ستاره با فاصله 15 پارسک از خورشید از سرعت انتقالی، سرعت شعاعی و پارالکس آن ها بدست خواهد آمد. همچنین ویژگی های ستارگان محلی از قبیل جرم و توزیع آن در کهکشان، شعاع، دما، موقعیت کهکشانی و رابطه آن ها با سرعت های کهکشانی بررسی شده و در نهایت چگونگی تحول ستارگان در کهکشان پیش بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statistical study of local stars, inside of 15 PC from sun, via Hipparcos satellite data

نویسندگان [English]

  • Saeed Doostmohammadi
  • Seyed Jalil Fatemi
  • fateme sadooghi
Facultynt of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In the vicinity of the sun, studying of motions, velocities and features of local stars is a suitable way to cognition of dynamical features of galaxy stars, the source of galaxy disc and also the steps of star evolution. Using the results of big observatories and valid catalogs, many different researches has been done at this field. At present work, using the Hipparcos satellite data, a sample of stars in vicinity of the sun are studied and three parts of velocities of 493 stars which are located in 15 parsec from the sun such as transition velocity, radial velocity and their parallax are obtained. Also, local stars properties such as mass, their distribution in the galaxy, radius, temperature, galactic position and their relation with galactic velocities are investigated and finally the evolution of stars is predicted in the galaxy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local stars
  • galaxy
  • Dynamics of stars
[1] W.J. Luyten, A Catalogue of 7127 Stars in the Northern Hemisphere with Proper Motions Exceeding 0.2"Annually, Univ. of Minnesotta, Minneapolis (1961).
 
[2] H.L. Giclas, R. Burnham, N.G. Thomas, Lowell Proper Motion Survey, Northern Hemisphere, The G Numbered Stars, 8991 Stars fainter than magnitude 8 with motions > 0.26"/ year, Lowell Observatory (1971).
 
[3] The hipparcos and Tyhco catalogues, ESA SP-1200 (1997).
 
[4] R. Stothers, J.A. Frogel, The local complex of O and B stars. I. Distribution of stars and interstellar dust, The Astronomical Journal, 79 (1974) 456.
 
 
[6] M. Creze, M.O. Mennessier, An Attempt to Interpret the Mean Properties of the Velocity Field of Young Stars in Terms of Lin's Theory of Spiral Waves, Astronomy and Astrophysics, 27 (1973) 281.
[7] J.A. Frogel, R. Stothers, the local complex of O and B stars. II. Kinematics. Astronomical Journal, 82, (1977) 890-901.

[8] J. Byl, M.W. Ovenden, On the kinematics of O and B stars. Astrophysical Journal, Part 1, 225 (1978) 496-513.

[9] T.N.G. Westin, The local system of early type stars. Spatial extent and kinematics. Astronomy and Astrophysics, Suppl. Ser., 60, (1985) 99-134.

[10] B. Stromgren, G. Gilmore, B. Carswell, In The Galaxy: Proceedings of the NATO ASI, eds. Reidel, Cambridge, (1987) 229-246.
 
[11] C. Soubiran, P. Girad, Abundance trends in kinematical groups of the Milky Way's disk, Astronomy & astrophysics, 438 (2005) 139-151.
[12] R.H. Dean, R. Johnson, Calculating galactic space velocities and their uncertainties with an application to the Ursa Major group. Soderblom. Space Telescope Science Institute, 3700 San Martin Drive, Baltimore, Maryland 21218.
 [13] The motions of the stars within 20 parsecs of the sun. http://adsabs.harvard.edu/abs/1946ApJ...104...12S
[14] Chandra X-Ray observatory, Harvard Smithsonian center for astrophysics.