قضیه‌ی بی‌مویی برای مدلهای میدان اسکالر با جفت شدگی غیر کمینه‌ی مشتق در مجاورت ستاره‌ی بازتابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه‌ی میدان اسکالر در مجاورت سیاه چاله‌ها تحت عنوان قضیه‌ی بی‌مویی میدان اسکالر موضوعی جالب , و مهم است. قضیه بی مویی را برای ستاره‌ی بازتابی بدون افق و با فضا زمان خارجی مجانبی تخت بررسی می کنیم. ستاره‌ی بازتابی موجودی است با سطح مرزی بازتابی ( بر خلاف سیاه چاله با افق رویداد جاذب) که میدان یا مشتق آن روی این سطح برابر صفر است. میدان اسکالری را در نظر می گیریم که، در بخش جنبشی، مشتق آن به صورت غیر کمینه به تانسور اینشتین جفت شده است. نشان می دهیم بر خلاف مورد سیاه چاله ها، موی غیر بدیهی در این مسئله وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

No hair theorem for scalar field models with non-minimal derivative coupling around a reflecting star

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohseni Sadjadi
  • Mahdi Khodaei
Department of Physics, College of Science, University of Tehran
چکیده [English]

Studying scalar field around black holes in the context of the no-hair theorem is an important
and interesting subject. We investigate no scalar hair theorem for an asymptotically flat
horizon-less neutral compact reflecting star. A reflecting star is an object with a reflecting
boundary (instead of the absorbing event horizon) on which the scalar field or its derivative
are zero . We consider a non-minimal kinetic coupling model such that in the kinetic part, the
scalar field is non-minimally coupled to the Einstein tensor. We show that in contrast to the
black hole cases, there is no non-trivial hair in this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • No-hair theorem
  • Reflecting star
  • Black hole
  • Scalar field
[1] R. Ruffini, J.A.Wheeler, Introducing the black hole, Physics Today. 24 (1971) 30.
https://doi.org/10.1063/1.3022513

[2] C‎.‎A‎.R‎. ‎Herdeiro, E‎. ‎Radu‎, Asymptotically flat black holes with scalar hair a review, ‎arXiv:1504.08209 [gr-qc].

[3] J.D. Bekenstein, Transcendence of the Law of Baryon-Number Conservation in Black-Hole Physics, Physical Review Letters 28 (1972) 452.

[4] J.D. Bekenstein, Black hole Thermodynamics, Physics Today33 (1980) 24.
[5] S. Hod,Stationary scalar clouds around rotating black holes, Physical Review D 86 (2012) 104026.
[6] S. Hod, Stationary resonances of rapidly-rotating Kerr black holes, European Physical Journal C 73 (2013) 2378.
[7] C.A.R. Herdeiro, E. Radu, Kerr Black Holes with Scalar Hair, Physical Review Letters 112 (2014) 221101.
[8] S. Hod, No nonminimally coupled massless scalar hair for spherically symmet-ric neutral reflecting stars,  Phys. Rev. D 96 (2017) 024019.
[9] S. Hod. Charged massive scalar field configurations supported by a spherically symmetric charged reflecting shell, Physics Letters B 763 (2016) 275.
[10] S. Hod, The superradiant instability regime of the spinning Kerr black hole,
 Physics Letters B 758 (2016) 181-185.
[11] S. Hod. No hair for spherically symmetric neutral reflecting stars, Physics Letters B 773 (2017) 208-212.
[12] S. Hod, No-scalar-hair theorem for spherically symmetric reflecting stars, Physical Review D 94 (2016) 104073.
[13] C. Germani, A. Kehagias,New Model of Inflation with Non-minimal Derivative Coupling of Standard Model Higgs Boson to Gravity  Physical Review Letters 105 (2010) 011302.
[14] H.M. Sadjadi, P. Goodarzi. Reheating temperature in non-minimal derivative coupling model, ‎JCAP 07 (2013) 039‎.

https://doi.org/10.1088/1475-7516/2013/07/039

[15] H‎.M‎. ‎Sadjadi‎, ‎P‎. ‎Goodarzi‎, Oscillatory inflation in non-minimal derivative coupling model, Physics Letters‎ ‎B 732 (2014)‎ ‎278.
[16] M‎. ‎Khodaei‎, ‎H‎. ‎Mohseni Sadjadi‎, No Skyrmion hair for stationary asymptotic flat reflecting star, Physics Letters ‎ ‎B 797 (2019)‎ ‎‎134922.
[17] ‎H‎. ‎Mohseni Sadjadi‎, M‎. ‎Khodaei‎, No scalar hair in nonminimal derivative coupling model for Neumann and Dirichlet reflecting star, Physics Letters B 799 (2019) 135031.