نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، رویا طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 105-116]

ا

 • ابطحی، سید محمد مهدی بررسی اثرات تخریبی یون های آرگون و هیدروژن تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی گرافیت [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • اشهدی، مجتبی بررسی خواص الکترونی و ترموالکتریکی نانوساختارهای پنج ضلعی تک لایه C2B4 و C4B2 با استفاده از اصول اولیه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 147-157]
 • افشار، داود مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-146]
 • البرزنیا، حمیدرضا پیش‌یابی و بررسی خواص ساختاری و الکترونوری نانو ساختار دوبعدی سولفور دی فسفید ژرمانیوم به روش نظریه تابع چگالی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • ال نبی، علی اصغر حالت‌های همدوس درهم‌تنیدۀ شبه کیوتریت فوتون افزوده منتسب به نور [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 37-50]
 • امیریان، شیرین پیش‌یابی و بررسی خواص ساختاری و الکترونوری نانو ساختار دوبعدی سولفور دی فسفید ژرمانیوم به روش نظریه تابع چگالی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • ایلخانی، منصوره رفتار نیمه‌فلزی، پایداری ترمودینامیکی و عملکرد ترموالکتریکی هویسلرهای چهارتایی جدید CoXMnSi(X=Rh,Tc) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 13-27]

ب

 • بابایی بیدمشکی، نادیا محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 79-87]
 • بارقرپور سردصحرا، مهدی بررسی اثر پلاسمای هگزا فلورید سولفور روی ویژگی های سطح پی وی سی مصرفی بازیافتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 129-141]
 • باقری، فاطمه ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-39]
 • بهشتی راد، ندا بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 90-103]
 • بوچانی، آرش بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • بیگدلی، محسن ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-39]

پ

 • پدرام، یلدا بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 142-165]
 • پدرام، یلدا بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 124-138]
 • پشنگ پور، منصوره مطالعه تأثیر آلایش بر خواص ترابرد الکترونی بوروفین گرافین گونه با محاسبات ابتدا به ساکن [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • پهلوانی، محمدرضا کمیت های ترمودینامیکی و سطح مقطع باقی مانده تبخیر ایزوتوپهای فوق سنگینg 272Ds and 273Rبا استفاده از مدل سیستم های دوهسته ای [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • پورایمانی، رضا اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • پورحسن، بهنام هندسه‌ی ترمودینامیک سیاهچاله‌ی ‏AdS‏ باردار با آنتروپی تصحیح یافته ‏ [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 74-88]
 • پویانی مهر، الهام طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 105-116]
 • پیرقلی گیوی، غلامرضا بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

ت

 • تقی پور آذر، یاور محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 79-87]
 • توکلی، محمد حسین شبیه‌سازی رشد بلور ژرمانیوم با استفاده از روش چکرالسکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]

ج

 • جامه بزرگی، مهدی شبیه‌سازی رشد بلور ژرمانیوم با استفاده از روش چکرالسکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • جانبازی، مهدی محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 79-87]
 • جزی، بهرام تعمیمی برای ضرایب فرنل( عبور و انعکاس) در موجبرهای نیمه کراندار پلاسمایی و تاثیر دمای پلاسما بر آنها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 40-58]
 • جلیلوند، سمیرا بررسی ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی نانودیسک‌ها و نانوسیم‌های کربنی در تقریب تنگ‌بست [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]

چ

 • چمنی، عالیه بررسی اثرات تخریبی یون های آرگون و هیدروژن تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی گرافیت [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]

ح

 • حسین پور، پریناز یکسوساز نوری مبتنی بر نقطه کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 26-36]
 • حمزه عوفی، رضا مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-146]
 • حمل زاده احمدی، فاطمه ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 139-149]

خ

 • خراسانی باغینی، زهرا خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 51-62]
 • خلیلی زاده، آتوسا پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 110-120]
 • خیراندیش، آصف بررسی تحلیلی دینامیک غیرخطی اندرکنش پرتو لیزری با آرایه خطی از نانوذرات فلزی در انتشار موازی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-83]

د

 • دانشور، میثم اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • درویشی، مائده ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-39]
 • دهقانی، علیرضا حالت‌های همدوس درهم‌تنیدۀ شبه کیوتریت فوتون افزوده منتسب به نور [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 37-50]
 • دیوانی ویس، نازیلا مقایسه کیفی عملکرد سوسوزنهای UGLLT ، UGAB، و NE-213 در جداسازی نوترون-گاما (به روش گذر از صفر) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 37-44]

ذ

 • ذوالقدری، ندا بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 139-150]

ر

 • رئیسعلی، غلامرضا اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • رحمتی نژاد، اعظم نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 45-54]
 • رستم نژادی، علی اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • رضایی، مژده بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 139-150]
 • رضوی نژاد، روح اله نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 45-54]
 • رعنائی، حسین مطالعه ی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو‌ساختار آهن-کبالت-نیکل-مس تهیه شده به وسیله‌ی آلیاژسازی مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 59-73]

ز

 • زمانی، مینا ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-39]

س

 • سپهری جوان، ناصر بررسی تحلیلی دینامیک غیرخطی اندرکنش پرتو لیزری با آرایه خطی از نانوذرات فلزی در انتشار موازی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-83]
 • سروش فر، صاحب هندسه‌ی ترمودینامیک سیاهچاله‌ی ‏AdS‏ باردار با آنتروپی تصحیح یافته ‏ [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 74-88]

ش

 • شاورانی، آزاده سادات اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • شجاعی، فریده بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 90-103]
 • شریفی، زهرا ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-39]

ص

 • صادقی، حسین همجوشی و پراکندگی شبه‌الاستیک واکنش‌های یون سنگین6,7Li+144Sm و6,7Li+152Sm با استفاده از محاسبات کانال کوپل‌شده در اطراف سد کولنی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 84-97]
 • صادقی، محمود شبیه‌سازی چلاندگی خلأ در یک کاواک واهلشی دو فوتونی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 42-55]
 • صادقی گوغری، فاطمه حل عددی معادله شرودینگر وابسته به زمان با استفاده از ترکیب روش تفاضل محدود و الگوریتم بهینه‌سازی تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 114-127]
 • صالحی، حمداله مقایسۀ تأثیر شکل هندسی و سطح مقطع ذرات میله ای شکل در تشکیل فاز دو محوره و هومئوتروپیک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 56-67]
 • صبائیان، محمد طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 105-116]
 • صیدی، مسعود گذار فاز کوانتومی زنجیرۀ ایزوتوپی نئودیمیم با استفاده از جبر لی آفین su(1,1) در چارچوب IBM-1 [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 68-78]

ض

 • ضیائی، فرهود محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 79-87]

ع

 • عابد، یاسمن سنتز و تعیین خواص نوری خطی و غیر‌خطی شیف باز N’,N-بیس(2-هیدروکسی بنزیلیدن) بنزیدین با استفاده از روش‌های جاروب Z و محاسبات کوانتم [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 79-93]
 • عباس نژاد، محدثه خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 51-62]
 • عباسی، طیبه بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • عزیزیان کلاندرق، یاشار بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • عساکره، بنت الهدی بررسی چرخش اپتیکی القا شده در نانولایه های موجبری AgCl-Ag با تحریک مدهای مرتبه بالاتر در قطبش بیضوی نور فرودی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 63-78]
 • عظیمی موصلو، وحید اثر ناهمسانگردی بردرهم تنیدگی مگنونی در آنتی فرومغناطیس ها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-99]
 • علی آبادی، روح اله مقایسۀ تأثیر شکل هندسی و سطح مقطع ذرات میله ای شکل در تشکیل فاز دو محوره و هومئوتروپیک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 56-67]
 • عوض پور، ابوالقاسم ویژگی‌های میکروساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک اکسید روی آلایش یافته با آهن ساخته شده به روش اسپری پایرولیزیز [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 118-128]

غ

 • غلامی، شریفه ویژگی‌های میکروساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک اکسید روی آلایش یافته با آهن ساخته شده به روش اسپری پایرولیزیز [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 118-128]

ف

 • فتوحی، سمیه مطالعه تأثیر آلایش بر خواص ترابرد الکترونی بوروفین گرافین گونه با محاسبات ابتدا به ساکن [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • فرزان، محمّداحسان ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 98-109]
 • فریدون نژاد، راحله همجوشی و پراکندگی شبه‌الاستیک واکنش‌های یون سنگین6,7Li+144Sm و6,7Li+152Sm با استفاده از محاسبات کانال کوپل‌شده در اطراف سد کولنی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 84-97]
 • فقیهی، محمّدجواد ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 98-109]
 • فیروزی، آیدا محاسبه افزایش نرخ فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن مخروطی شکل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 100-113]

ق

 • قرائتی، عبدالرسول سنتز و تعیین خواص نوری خطی و غیر‌خطی شیف باز N’,N-بیس(2-هیدروکسی بنزیلیدن) بنزیدین با استفاده از روش‌های جاروب Z و محاسبات کوانتم [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 79-93]

ک

 • کلانتری فتوح، فروغ بررسی جذب گاز فسفین به نانولوله‌های BC3 و SiC با استفاده از نظریة تابعی چگالی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-109]
 • کمالیان، منیر بررسی خواص ساختاری، الکترونی و ترابردی نانولوله‌های III-V با استفاده از تئوری تابعی چگالی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 110-123]

گ

 • گل خیری طالب قشلاقی، مریم بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

ل

 • لطفی، حسین امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 128-138]

م

 • مجاوری، بشیر حالت‌های همدوس درهم‌تنیدۀ شبه کیوتریت فوتون افزوده منتسب به نور [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 37-50]
 • محمدحسینی، بابک امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 128-138]
 • محمدحسینی، وحید مطالعه ی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو‌ساختار آهن-کبالت-نیکل-مس تهیه شده به وسیله‌ی آلیاژسازی مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 59-73]
 • محمدزاده، حسین بررسی تحلیلی دینامیک غیرخطی اندرکنش پرتو لیزری با آرایه خطی از نانوذرات فلزی در انتشار موازی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-83]
 • محمدی، احمد محاسبه افزایش نرخ فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن مخروطی شکل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 100-113]
 • محمدی، سعید نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 45-54]
 • محمدی، سید تقی پیش‌یابی و بررسی خواص ساختاری و الکترونوری نانو ساختار دوبعدی سولفور دی فسفید ژرمانیوم به روش نظریه تابع چگالی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • محمدی، محمد علی بررسی اثر پلاسمای هگزا فلورید سولفور روی ویژگی های سطح پی وی سی مصرفی بازیافتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 129-141]
 • محمدی ثابت، محمد گذار فاز کوانتومی زنجیرۀ ایزوتوپی نئودیمیم با استفاده از جبر لی آفین su(1,1) در چارچوب IBM-1 [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 68-78]
 • محمودآبادی، محمد جواد حل عددی معادله شرودینگر وابسته به زمان با استفاده از ترکیب روش تفاضل محدود و الگوریتم بهینه‌سازی تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 114-127]
 • مدبراصل، علی ویژگی‌های میکروساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک اکسید روی آلایش یافته با آهن ساخته شده به روش اسپری پایرولیزیز [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 118-128]
 • مددی، ابراهیم پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 110-120]
 • مرصوصی، فرح بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 142-165]
 • مرصوصی، فرح بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 124-138]
 • مستغنی، فاطمه سنتز و تعیین خواص نوری خطی و غیر‌خطی شیف باز N’,N-بیس(2-هیدروکسی بنزیلیدن) بنزیدین با استفاده از روش‌های جاروب Z و محاسبات کوانتم [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 79-93]
 • مشعریان، راضیه بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • مصطفایی، علیرضا خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 51-62]
 • مطرودی، فاطمه طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 105-116]
 • معصومی دینان، مانا کمیت های ترمودینامیکی و سطح مقطع باقی مانده تبخیر ایزوتوپهای فوق سنگینg 272Ds and 273Rبا استفاده از مدل سیستم های دوهسته ای [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • مقبلی، آرمین اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • مهدویان یکتا، داوود بارهای پایسته سیاهچاله های سه بعدی در نظریه گرانش جرمدار جدید گسترش یافته از رهیافت والد [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 166-178]
 • مهدی پور، سید حمید اصلاح قانون گرانش نیوتن در فرمول‌بندی ورلایند از نقطه نظر ساختار ریز گسترش یافته [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 150-168]
 • مهرآمیز، احمد امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 128-138]
 • موسوی، حمزه بررسی ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی نانودیسک‌ها و نانوسیم‌های کربنی در تقریب تنگ‌بست [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • موسوی قهفرخی، سید ابراهیم ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 139-149]
 • میرزایی محمودآبادی، وحید بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 90-103]
 • میزانی، سکینه مقایسۀ تأثیر شکل هندسی و سطح مقطع ذرات میله ای شکل در تشکیل فاز دو محوره و هومئوتروپیک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 56-67]

ن

 • ناجی، آزیتا مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-146]
 • نجاری، سمانه تعمیمی برای ضرایب فرنل( عبور و انعکاس) در موجبرهای نیمه کراندار پلاسمایی و تاثیر دمای پلاسما بر آنها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 40-58]
 • نصیری، مجتبی پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 110-120]
 • نظری، لیلا گذار فاز کوانتومی زنجیرۀ ایزوتوپی نئودیمیم با استفاده از جبر لی آفین su(1,1) در چارچوب IBM-1 [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 68-78]
 • نعیمی، علیرضا بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 139-150]
 • نهال، ارشمید بررسی چرخش اپتیکی القا شده در نانولایه های موجبری AgCl-Ag با تحریک مدهای مرتبه بالاتر در قطبش بیضوی نور فرودی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 63-78]
 • نوری، امیدرضا نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 45-54]
 • نیری، مریم بررسی جذب گاز فسفین به نانولوله‌های BC3 و SiC با استفاده از نظریة تابعی چگالی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-109]
 • نیکبخت، مولاداد بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 139-150]

و

 • واحدی فخرآباد، داود بررسی خواص الکترونی و ترموالکتریکی نانوساختارهای پنج ضلعی تک لایه C2B4 و C4B2 با استفاده از اصول اولیه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 147-157]

ه

 • هنرآسا، غلامرضا ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 98-109]

ی

 • یوسف بیگی، سارینا بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 142-165]
 • یوسف بیگی، سارینا بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 124-138]