نمایه نویسندگان

آ

 • آسوده، مرضیه بررسی اثرات محیط بر همدوسی حالتهای کوانتومی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]

ا

 • احدپور، صدیف نقش ابرناهمخوانی کوانتومی در کدگذاری فوق چگال [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-79]
 • احمدی فولادی، احمد بررسی ولتاژ دمایی و اتلاف گرما در سامانة نقطة کوآنتومی مثلثی در حضور برهم‌کنش کولمبی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-15]
 • ارجمند کرمانی، حمید میدان مغناطیسی سمتی ایجاد شده توسط باریکه نوترینوی پیچشی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-7]
 • اسلامی فر، مینا ویژگی های محدود کننده ی نوری نانوذرات پلاتین و طلا برحسب شکست غیرخطی گرمایی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • اسماعیل پور، ایوب گذار فاز عایق شبه‌توپولوژیکی به عایق در ژرمانن دولایه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 27-42]
 • اقبالی، محمد ویژگی های محدود کننده ی نوری نانوذرات پلاتین و طلا برحسب شکست غیرخطی گرمایی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • امیری، مهدی هندسه ی ترمودینامیکی گاز ایده ال با آمار دگرگون تام-دانکوف [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]

ب

 • باعدی، جواد بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • بانوزاده، بیتا بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • بحرینی، مریم تأثیر ویژگی‌های فیزیکی تیپ و زیرلایه بر تقویت میدان الکتریکی در طیف‌سنجی رامان تقویت‌شده با تیپ [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 37-50]
 • بنام، محمدرضا بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • بیاری، نفیسه بررسی اثرات محیط بر همدوسی حالتهای کوانتومی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]

پ

 • پیغون، سید محسن بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]
 • پیله ور شهری، راحله بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]

ت

 • ترکمان زهی، بهناز اثر جملات غیرخطی بر تابع توزیع گلوئون و ممان های ملین آن در ناحیه x های کوچک [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 63-72]
 • توانا، علی فاز هندسی برای حالت همدوس درهم‌تنیدة دو بخشی کیوتریت گونه [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-64]

ج

 • جهان، اکبر رهیافت تابع گرین در مساله لمب ناهمگن: پاسخ به یک ضربه ناگهانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-8]

ح

 • حاج اکبری، فاطمه بررسی تاثیر دمای بازپخت بر ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و نوری لایه های نازک Cu/NiO [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 23-36]

خ

 • خضعلی، فریدون درهم‌تنیدگی و فشردگی در حالت پایه در یک شبکة مربعی اسپینی در حضور میدان مغناطیسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 19-28]
 • خلخالی، مریم انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • خوئینی، فرهاد انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]

د

 • دبیری، اسماعیل بررسی خواص حسگری نانولوله کربنی (0و8) آرایش یافته با اتم نیکل در مواجه با متان در حضور اکسیژن محیط [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 77-88]

ر

 • راستی، حمید پتانسیل پاشندگی یک اتم حالت پایه در محیط‌های مغناطوالکتریک اتلافی با پاسخ غیر موضعی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 17-26]
 • رجب پور، علی انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • رزاقی، لیلا انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • روزه دار، رامین هندسه ی ترمودینامیکی گاز ایده ال با آمار دگرگون تام-دانکوف [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]

ز

 • زلکی قربان پور، نوشین درهم‌تنیدگی و فشردگی در حالت پایه در یک شبکة مربعی اسپینی در حضور میدان مغناطیسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 19-28]

ش

 • شکوهی، رضا تغییرات تابع توزیع ذرات در انبساط یک تیغه پلاسما به خلا [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 9-18]

ص

 • صبور، عباس درهم‌تنیدگی و فشردگی در حالت پایه در یک شبکة مربعی اسپینی در حضور میدان مغناطیسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 19-28]
 • صبوری دودران، امیر عباس طول عمرنوسان‌ها و مسیر آزاد میانگین فونون‌های گرافن با استفاده از دینامیک مولکولی و چگالی انرژی طیفی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 29-37]
 • صحافی، محمد حسین بررسی خواص ترمودینامیکی و ارتعاشی ThC تحت فشار و دمای بالا [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 49-62]
 • صفری، حسن پتانسیل پاشندگی یک اتم حالت پایه در محیط‌های مغناطوالکتریک اتلافی با پاسخ غیر موضعی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 17-26]

ع

 • عارف، سید هاشم تأثیر ویژگی‌های فیزیکی تیپ و زیرلایه بر تقویت میدان الکتریکی در طیف‌سنجی رامان تقویت‌شده با تیپ [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 37-50]
 • عبادی، زهرا هندسه ی ترمودینامیکی گاز ایده ال با آمار دگرگون تام-دانکوف [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • عزیز آغچه قلعه، ویکن اثر همزمان پخش بینابینی و دما روی خواص الکترونیک نوری چاه کوانتومی In(1-x)Ga(x)As/InAs/In(1-y)Al(y)As [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 89-100]
 • علی لویی، علی محمد اثر میدان مغناطیسی بزرگ بر شعاع ستاره های نوترونی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

غ

 • غلامی، روح اله ساختار باندی گرافن بورن نیترید در چارچوب مدل تنگ بست واقعی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-65]

ف

 • فروزانی، قاسم بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX(X = Ga, In) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • فیضی، الناز بررسی تاثیر دمای بازپخت بر ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و نوری لایه های نازک Cu/NiO [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 23-36]

ق

 • قانع کنفی، آرمین بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]
 • قنواتی، صغرا درهم‌تنیدگی و فشردگی در حالت پایه در یک شبکة مربعی اسپینی در حضور میدان مغناطیسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 19-28]

ک

 • کافی، فریبا بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • کرمی، فاطمه بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX(X = Ga, In) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • کرمی هرستانی، زهرا بررسی خواص حسگری نانولوله کربنی (0و8) آرایش یافته با اتم نیکل در مواجه با متان در حضور اکسیژن محیط [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 77-88]

م

 • مجرد قره باغ، لیلا اثر همزمان پخش بینابینی و دما روی خواص الکترونیک نوری چاه کوانتومی In(1-x)Ga(x)As/InAs/In(1-y)Al(y)As [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 89-100]
 • محمدزاده، حسین هندسه ی ترمودینامیکی گاز ایده ال با آمار دگرگون تام-دانکوف [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • محمدی، سعیده گذار فاز عایق شبه‌توپولوژیکی به عایق در ژرمانن دولایه [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 27-42]
 • محمدی الماس، ساناز فاز هندسی برای حالت همدوس درهم‌تنیدة دو بخشی کیوتریت گونه [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-64]
 • محمدی پور، ریحانه میدان مغناطیسی سمتی ایجاد شده توسط باریکه نوترینوی پیچشی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-7]
 • محمودیان، محمد رضا سنتز وخصوصیت سنجی کامپوزیت Fe3O4 / پلی آنیلین میکرولوله به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای تشخیص کاتیونهای سرب (II) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 101-114]
 • مرادی، محمود بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX(X = Ga, In) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • مشفق، حمیدرضا اثر میدان مغناطیسی بزرگ بر شعاع ستاره های نوترونی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]
 • مفاخری، مرتضی طول عمرنوسان‌ها و مسیر آزاد میانگین فونون‌های گرافن با استفاده از دینامیک مولکولی و چگالی انرژی طیفی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 29-37]
 • مقدسی، علی احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی در هسته 6Li [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 43-50]
 • مکاری، مجتبی ویژگی های محدود کننده ی نوری نانوذرات پلاتین و طلا برحسب شکست غیرخطی گرمایی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • مهدوی، محمد بررسی خواص ترمودینامیکی و ارتعاشی ThC تحت فشار و دمای بالا [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 49-62]
 • مهدی پور، سید حمید بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]
 • مویدی، سید کامران بازفرمول‌بندی لاگرانژی الکتروستاتیک ماکسول بر اساس یک توسیع تک پارامتری از جبر هایزنبرگ در یک فضای فاز شش بعدی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 51-69]
 • میرزائی، سودا درهم‌تنیدگی و وفاداری دوربری کوآنتومی در مدل هایزنبرگ XXZ با اندرکنش‌های چندگانه [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 39-49]
 • میرمسعودی، فروزان نقش ابرناهمخوانی کوانتومی در کدگذاری فوق چگال [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-79]

ن

 • نبی پور، سعید بازفرمول‌بندی لاگرانژی الکتروستاتیک ماکسول بر اساس یک توسیع تک پارامتری از جبر هایزنبرگ در یک فضای فاز شش بعدی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 51-69]
 • نجارباشی، قادر فاز هندسی برای حالت همدوس درهم‌تنیدة دو بخشی کیوتریت گونه [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-64]
 • نصیری مقدم، سودابه انرژی تاریک هولوگرافیک سالیس برهم کنشی: توصیف جهان شتابدار [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 147-163]
 • نعمت الهی، هدا اثر جملات غیرخطی بر تابع توزیع گلوئون و ممان های ملین آن در ناحیه x های کوچک [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 63-72]
 • نوری، عادله تأثیر ویژگی‌های فیزیکی تیپ و زیرلایه بر تقویت میدان الکتریکی در طیف‌سنجی رامان تقویت‌شده با تیپ [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 37-50]

و

 • واحدی، جواد بررسی ولتاژ دمایی و اتلاف گرما در سامانة نقطة کوآنتومی مثلثی در حضور برهم‌کنش کولمبی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-15]

ه

 • هژبری، علیرضا بررسی تاثیر دمای بازپخت بر ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و نوری لایه های نازک Cu/NiO [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 23-36]