نمایه نویسندگان

آ

 • آرمات، آیدا تعیین تحلیلی انرژی بستگی و گشتاورمغناطیسی هسته‌های هایپرونی سبک تک لامبدا [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]

ا

 • احمدی، فاطمه ویژگیهای غیرکلاسیکی حالت‌ دوجمله‌ای در حرکت لخت و شتابدار [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 69-83]
 • اسلامی، منصور سوئیچ‌زنی فرکانسی تمام نوری سالیتون‌های کاواک بر پایة مدولاسیون موضعی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 13-22]
 • اسلامی شفیق، امیرعباس اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 35-62]
 • اشهدی، مجتبی بررسی نظری ویژگی‌های الکترونی و ترموالکتریکی نانو ماده پنج‌ضلعی دوبعدی BeP2 توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-12]

ب

 • بهارلونژاد، فاطمه رابط‌های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیۀ تابان فشار اتمسفری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 49-63]

ج

 • جوانمرد، کیوان اثر نانوکامپوزیت اکسید گرافن/کبالت بر خواص رئولوژی سیال حفاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 79-97]

خ

 • خردمند، رضا سوئیچ‌زنی فرکانسی تمام نوری سالیتون‌های کاواک بر پایة مدولاسیون موضعی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 13-22]

د

 • دلاوری، سعیده همگام‌سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت‌شدة اتلافی واندرپل [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 23-29]

ذ

 • ذاکر حمیدی، محمد صادق رابط‌های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیۀ تابان فشار اتمسفری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 49-63]

ر

 • ربانی، حسن ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین یک نانو ساختار در تقریب الکترون آزاد با روش ماتریس انتقال [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 13-19]
 • رحمانی انباردان، شایسته سوئیچ‌زنی فرکانسی تمام نوری سالیتون‌های کاواک بر پایة مدولاسیون موضعی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 13-22]
 • رعنائی، حسین فعالیت فوتو‌کاتالیستی آلیاژ گرافیت-آهن-تیتانیوم برای حذف آلودگی رنگی؛ مطالعات سنتز، مشخصه‌یابی و بهینه‌یابی [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 1-11]

ز

 • زارعی، سعید فعالیت فوتو‌کاتالیستی آلیاژ گرافیت-آهن-تیتانیوم برای حذف آلودگی رنگی؛ مطالعات سنتز، مشخصه‌یابی و بهینه‌یابی [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 1-11]

س

 • سجادی، سید محمد صادق اسکالرسازی خودبه‌خودی در سیاهچاله گاؤس-بونه و میدان‌های هیبریدی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 63-71]

ش

 • شریعتی نیا، فاطمه مطالعة تأثیر ضخامت و آهنگ لایه‌نشانی بر ویژگی‌های ساختاری لایه‌های نازک آلومینیوم بر روی بستر ITO/PEDOT:PSS/Alq3 تهیه شده به‌روش تبخیر گرمایی در خلاء [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 31-38]
 • شعبانی، حمید نظریه‌های جفت‌شدگی گرانشی متغیر و نظریة راستال تعمیم یافته [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ص

 • صادقی گوغری، فاطمه سیمای ماتریسی عملگر هامیلتونی بس-الکترونی در یک کریستال [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]
 • صادقی نژاد، عمید جواب های کرمچاله ای قابل عبور در گرانش اینشتین-کیوبیک با تابع سرخگرایی های متغیر [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 53-68]

ط

 • طالبی زاده، زهرا جواب های کرمچاله ای قابل عبور در گرانش اینشتین-کیوبیک با تابع سرخگرایی های متغیر [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 53-68]

ع

 • عامری سیاهویی، وحید همگام‌سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت‌شدة اتلافی واندرپل [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 23-29]
 • عسکری، علیداد همگام‌سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت‌شدة اتلافی واندرپل [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 23-29]

ف

 • فدوی اسلام، محمد رضا مطالعة تأثیر ضخامت و آهنگ لایه‌نشانی بر ویژگی‌های ساختاری لایه‌های نازک آلومینیوم بر روی بستر ITO/PEDOT:PSS/Alq3 تهیه شده به‌روش تبخیر گرمایی در خلاء [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 31-38]
 • فرهادی، منصور تعیین تحلیلی انرژی بستگی و گشتاورمغناطیسی هسته‌های هایپرونی سبک تک لامبدا [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]

ق

 • قائمی، محبوبه اثر نانوکامپوزیت اکسید گرافن/کبالت بر خواص رئولوژی سیال حفاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 79-97]
 • قاسمی، محسن طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه الکترود شفاف V2O5/Ag/WO3 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]
 • قریشی، سیدمحمدباقر طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه الکترود شفاف V2O5/Ag/WO3 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]
 • قلی پور، محمود اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 35-62]

م

 • مالمیر، مریم شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جذب مولکول‌های گازهای سمی CO، CO2 و NH3 توسط لایه و نانولولة Ti2C [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 39-48]
 • محسنی سجادی، حسین اسکالرسازی خودبه‌خودی در سیاهچاله گاؤس-بونه و میدان‌های هیبریدی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 63-71]
 • محمدی، محمد علی رابط‌های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیۀ تابان فشار اتمسفری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 49-63]
 • مردانی، محمد ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین یک نانو ساختار در تقریب الکترون آزاد با روش ماتریس انتقال [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 13-19]
 • معتمدی فر، مصطفی سیمای ماتریسی عملگر هامیلتونی بس-الکترونی در یک کریستال [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]
 • معین، زهرا ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین یک نانو ساختار در تقریب الکترون آزاد با روش ماتریس انتقال [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 13-19]
 • مهدی پور، مصطفی پایداری و تحلیل دوشاخگی امواج یون-صوتی غیرخطی در الکترون-پوزیترون-یون پلاسماهای فوق حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 35-51]
 • مهدی زاده، محمدرضا جواب های کرمچاله ای قابل عبور در گرانش اینشتین-کیوبیک با تابع سرخگرایی های متغیر [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 53-68]
 • موسوی نژاد، سید محمد تعیین تحلیلی انرژی بستگی و گشتاورمغناطیسی هسته‌های هایپرونی سبک تک لامبدا [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]
 • موسیوند، صبا اثر نانوکامپوزیت اکسید گرافن/کبالت بر خواص رئولوژی سیال حفاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 79-97]
 • میری، سیده ربابه ویژگیهای غیرکلاسیکی حالت‌ دوجمله‌ای در حرکت لخت و شتابدار [دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 69-83]

ن

 • نژاد زنگنه، مدینه طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه الکترود شفاف V2O5/Ag/WO3 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]