ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

کلیة مکاتبات از طریق سردبیر مجله، به نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، گروه فیزیک، دفتر مجلة پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای، کدپستی 43135- 61357 و همچنین از طریق پست الکترونیکی  jrmbs@scu.ac.ir انجام می‌گیرد.

ورود به سامانه