موضوعات = فیزیک هسته‌ای
تعداد مقالات: 22
3. شبیه سازی پارامترهای هیدرودینامیکی هدف همجوشی یون سنگین

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 152-160

10.22055/jrmbs.2019.14596

لیلا غلامزاده؛ سمیه باغستانی؛ مهدی شریفیان


4. بررسی کیفی عملکرد آشکارساز ردیاب GEM مربوط به آزمایش P ̅ANDA در شبیه‏ سازی‏ های فیزیکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-74

10.22055/jrmbs.2019.14588

نازیلا دیوانی؛ محمدمهدی فیروزآبادی؛ تاکه سایتو


7. بررسی تأثیر موقعیت نسبی چشمه و سوسوزن در بازدهی سوسوزن پلاستیک مکعبی بزرگ

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 61-68

10.22055/jrmbs.2018.13954

مختار یدالهی روشن؛ مجتبی تاجیک؛ رضا قلی پور پیوندی


9. محاسبه نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی S در واکنش 16O(p,γ)17F

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 157-165

10.22055/jrmbs.2018.13896

علی مقدسی؛ حسین صادقی؛ رضا پورایمانی


10. حل معادلات سینیتیک نقطه ای راکتور با شش گروه نوترون تأخیری به کمک روش هم محلی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 67-75

10.22055/jrmbs.2018.13886

مسعود صیدی؛ پرویز دارانیا؛ سعید پیش بین


14. نقش کشش سطحی بر روی سطح مقطع های واکنش همجوشی با پرتابه ضعیف پیوند

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 13-20

10.22055/jrmbs.2017.13322

امید ناصر قدسی؛ امین سیدی؛ طاهره قاسمی


17. بررسی تأثیر آرایش مدل لایه‌ای بر تغییرات رفتار آماری هسته‌های زوج–زوج

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 123-134

10.22055/jrmbs.2017.13021

هادی صبری؛ فرشاد صادقی؛ رضا ملک زاده؛ الهه عطازاده


20. گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 79-85

10.22055/jrmbs.2017.13016

روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ طیب کاکاوند؛ اصغر خوی


21. تراکم ناپذیری ماده هسته ای

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 21-29

سعیده زریونی


22. مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 39-51

ناصر فولادی؛ محمدعلی جعفریزاده؛ جواد فولادی؛ هادی صبری