دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-66 
گذر امواج الکترومغناطیسی از پلاسمای چگال ناهمگن

صفحه 37-46

صدیقه میرابوطالبی؛ محمد‌کاظم خدیوی‌بروجنی؛ لیلا رجایی