دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، دی 1395، صفحه 1-88 
بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی


شماره‌های پیشین نشریه

مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد