دوره و شماره: دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-149 (مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد) 
ساخت و بررسی رفتار دی الکتریکی زئولیت Y

صفحه 19-24

10.22055/jrmbs.2016.12457

معصومه سادات صادقی؛ وحید دادمهر؛ فائزه فرزانه


شماره‌های پیشین نشریه

مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد