دوره و شماره: دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-123 (مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس) 
7. اثر جوزفسون در ابررساناهای بر پایه آهن دوگافه

صفحه 51-55

10.22055/jrmbs.2016.12477

محمد علی ملکی؛ علی قربان زاده مقدم؛ میترا طاهرخانی


8. اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری


شماره‌های پیشین نشریه

مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد