دوره و شماره: دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-123 (مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس) 
اثر جوزفسون در ابررساناهای بر پایه آهن دوگافه

صفحه 51-55

10.22055/jrmbs.2016.12477

محمد علی ملکی؛ علی قربان زاده مقدم؛ میترا طاهرخانی


شماره‌های پیشین نشریه

مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد