دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1399، صفحه 1-155 (پاییز 1399) 
3. رسانش از سد دی‌سلنیوم تنگستن از میان اتصالات سیلیسین

صفحه 25-34

10.22055/jrmbs.2020.16181

زینب رشیدیان؛ علیرضا صورتیان؛ خدیجه جهانبانی اردکانی