دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1400، صفحه 1-157 
8. ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا