دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 29، شهریور 1400، صفحه 1-157 (تابستان1400) 
ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا