دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 30، آبان 1400، صفحه 1-178 (پاییز 1400) 
ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی