دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32، خرداد 1401، صفحه 1-163 (بهار 1401) 
بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین

صفحه 129-145

10.22055/jrmbs.2022.17346

سید حمید مهدی پور؛ آرمین قانع کنفی؛ سید محسن پیغون