راهنمای نویسندگان

jrmbs برای دریافت، داوری همتا و چاپ مقاله هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

حقوق نویسندگان در  jrmbs مطابق با اخلاق نشر رعایت می‌شود.

راهنمای نویسندگان:

تهیه و تنظیم انواع مقالات

مقاله:

مقاله‌ای که شامل نتایج و دستاوردهای اصیل و بدیع در یکی از شاخه‌های مرتبط با موضوعات مجله است. متن این نوع مقاله حداکثر دارای 12000 واژه (تقریباً 16 صفحه مجله به انضمام شکل‌ها و جدول‌ها) می‌باشد. تعیین موضوع مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی اجباری است.

مقالة کوتاه:

مقاله‌ای که دربردارندة نتایج کوتاه و مختصر یک پژوهش اصیل در یکی از شاخه‌های مرتبط با موضوعات مجله است. متن این نوع مقاله حداکثر دارای 2000 واژه (تقریباً 3 صفحه مجله شامل شکل‌ها و جدول‌ها) می‌باشد.

نقد مقاله:

مقاله‌ای کوتاه که اشتباهات مهم و تأثیرگذار یک مقاله چاپ شده در مجله را در بعضی از زمینه‌ها مانند فرضیه‌ها، روش‌ها، استدلال‌ها، نتایج و تفسیرها مورد نقد و بررسی قرار داده، شیوة اصلاح آن را پیشنهاد و تأثیر نهایی پیشنهادهای ارائه شده را بر ساختار و دست‌آوردهای مقاله تشریح می‌کند. مقاله‌ انتقادی جهت اظهار نظر نویسندگان اولیه ارسال و سپس همراه با پاسخ آنان، فرآیند داوری را طی خواهد کرد. در صورت تأیید داوران، فقط یک بار نسبت به چاپ نقد و پاسخ مربوطه اقدام می‌گردد و مجله از ادامه مجدد بحث‌های انتقادی در مورد مقاله مورد نظر خودداری خواهد کرد. متن مقاله انتقادی و همچنین پاسخ مربوطه حداکثر دارای 1500 واژه (دو صفحة مجله) می‌باشد.

مقالة مروری:

مقاله‌ای که توسط اساتید و پژوهشگرانی نوشته می‌شود که در زمینه یکی از موضوعات مجله پژوهش‌ها و مطالعات بسیاری انجام داده‌اند و صاحب تألیفات متعدد در آن زمینه هستند. در این گونه مقاله‌ها هدف ارائه نتایج جدید نبوده، بلکه آشنا ساختن جامعه علمی با آخرین پیشرفت‌های انجام شده در آن موضوع خاص است. مقاله‌های مروری دانش فعلی پژوهشگران را در زمینه مورد نظر روشن می‌سازد و راه را برای پژوهش‌های آینده هموار می‌کند. متن این گونه مقاله‌ها حداکثر دارای 18000 واژه (تقریباً 24 صفحه مجله شامل شکل‌ها و جدول‌ها) می‌باشد. مقاله مروری معمولاً در پاسخ به دعوت سردبیر از یک محقق برجسته و صاحب‌نظر چاپ می‌شود. با این حال پژوهشگران واجد شرایط می‌توانند عنوان مقاله‌های مروری پیشنهادی را همراه با فهرست تألیفات خود برای بررسی به دفتر مجله ارسال کنند.

مجله پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای از تمامی اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران فارسی زبان داخل و خارج کشور دعوت می‌کند تا با ارسال مقاله‌های ارزنده خود این مجله را در راه رسیدن به اهداف خود و کمک به توسعه مرزهای دانش یاری فرمایند.

 

1- ارسال مقاله از طریق آنلاین و توسط تارنمای مجله http://jrmbs.scu.ac.ir انجام‌پذیر است. ارسال مقاله برای اولین بار مستلزم ثبت‌نام در تارنمای مذکور است. برای مشاهده فایل راهنمای ثبت‌نام و ورود به منوی راهنمای نویسندگان یا آدرس http://jrmbs.scu.ac.ir/journal/authors.note مراجعه نمایید. تمامی اطلاعات مقاله باید مطابق با نسخه Pdf آن در سامانه jrmbs درج و ارسال شود.

2- متن اصلی مقاله به‌همراه نام و نشانی کامل نویسنده یا نویسندگان باید روی صفحه A4 و با فاصله خطوط 1 سانتی‌متری و با حاشیه 3 سانتی‌متری از دو طرف صفحه و فاصلة 4 سانتی‌متری از بالای صفحه مطابق با الگوی مقاله تایپ شود.

3- تعهدنامه‌ امضاء شده توسط نویسنده‌‌ مسئول که نام ایشان با علامت (*) در مقاله مشخص گردیده است، پیوست گردد. در صورتی که نویسنده‌ مسئول دانشجو باشد، ضروری است که تأییدیه‌ استاد راهنمای خود را نیز ارسال نماید. نویسنده مسئول باید اطلاعات و وابستگی‌های سازمانی نویسندگان همکار خود را به طور صحیح طبق استاندارد نشریه در سامانه وارد نماید.

4- چکیده مقاله با دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر تا 200 کلمه در محل تعیین شدة تارنمای ارسال مقاله وارد شود. همچنین چکیده مبسوط نیز باید طبق فرمت این نشریه تنظیم و ارسال شود.

5- مقاله باید به‌صورتی تنظیم شود که در آن مقدمه و هدف، روش‌های تجربی یا اصول نظری، بحث و تفسیر نتایج حاصل و نیز مراجع به‌ترتیب تفکیک شده باشند و جزئیات هر کدام از آن‌ها ذکر شود. ارقام باید نتایج علمی را به‌طور دقیق ارائه دهند.

6- جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها باید با کیفیت بالا، قابل ویرایش و به‌صورت پررنگ و قابل چاپ در مجله باشند و در محل اشاره شده در متن مقاله و با شماره‌هایی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، مشخص شوند. جدول‌ها (1الی ...)و شکل‌ها (1الی ...) به‌ترتیب متوالی در متن شماره گذاری شوند. عنوان هرجدول، محتوای جدول را توضیح دهد و شامل تعریف نمادها باشد. عناوین ستون‌ها و واحدها و مطالب جدولی بسیار ساده و مختصر بدون شماره و زیرنویس در متن ظاهر شوند.

عرض شکل‌ها باید عرض یک ستون نسخه خطی 7سانتی متر باشد. برای جزئیات بیشتر از این عرض از 2ستون استفاده کنید. نویسندگان موظفند کلیه ارقام را به صورت الکترونیکی نیز ارسال کنند. قالب های ترجیحی: .ps ، .eps ، .pdf ، .jpg ، و .png هستند. اعداد و ارقام را به ترتیب ارجاع در متن اعداد ذکر کنید

توضیحات شکل در زیر شکل که به طور واضح مطالب شکل را خلاصه کند، نوشته شود. نمادها و منحنی‌های شکل را در خود شکل یا در زیرنویس تعریف کنید: شکل‌های زیر (a)،(b) و غیره را برچسب بزنید و شامل توضیحات مربوط به هر صفحه‌ای است که در زیرنویس ارائه شده است.

از ارسال عکسبرداری از تصاویر اسکن شده خودداری کنید زیرا ممکن است وضوح تصویر کافی نباشد. اگر لازم است از تصاویر اسکن شده استفاده کنید، اسکن هایی با وضوح تصویر بالا (ترجیحاً 600 dpi یا بالاتر) انجام دهید و سپس شکل را در اندازه نهایی خود مقیاس کنید. اگر تنظیماتی روی تصاویر، مانند تغییر روشنایی آن انجام شده است، این تنظیم را در زیرنویس شکل بیان کنید.

7- مرجعها که در مقاله به آن‌ها ارجاع شده است به‌ترتیب ظاهر شدن در متن و با عدد در داخل کروشه شماره‌گذاری شوند و فهرستی از آن‌ها در آخر مقاله و در صفحه یا صفحات جداگانه طبق نمونه‌های زیر نوشته شود:

  •    سبک مرجع‌ نویسی

به طریقه نوشتن اولین حرف نام کوچک. نام کامل خانوادگی، نام کامل مقاله، نام کامل ژورنال به‌صورت Italic، دوره به‌صورت برجسته (Bold)(تاریخ چاپ)، صفحات، توجه شود. در صورت امکان از منابع جدید و به‌روز استفاده شود. طبق آیین نامه جدید وزارت علوم می‌بایست درصورت وجود شناسه doi و یا لینک مرجع در انتهای مرجع درج شود. نوشتن و ذکر نام تمام نویسندگان اجباری است مگر آنکه آن مرجع بیش از 10 نویسنده داشته باشد.

 

- برای یک مقاله مرجع به زبان انگلیسی

[1] I. Kazeminezhad, A.C. Barnes, J.D. Holbrey, K.R. Seddon, W. Schwarzacher, Electrodeposition of Ag nanowires from an ionic liquid electrolyte,  Applied Physics A 86 (2007) 373-375.

https://doi.org/10.1007/s00339-006-3783-x

 

- برای یک کتاب مرجع به زبان انگلیسی

[2] D.C. Look, Electrical characterization of GaAs material and devices, John Wiley, New York, (1989).

https://corescholar.libraries.wright.edu/books/32/

 - برای یک مقاله مرجع به زبان فارسی می‌بایست معادل لاتین یا  Roman Script آن طبق فرمت این نشریه درج شود.

8- در نوشتن مقاله از به‌کارگیری کلمات و اصطلاحات لاتین خودداری شود و حتی‌الامکان از معادل‌‌های قابل قبول و جدید فارسی آن‌ها استفاده شود.

9- تعداد صفحات مقاله باید بر اساس نوع مقاله که در بخش تعاریف تهیه و تنظیم انواع مقالات تعریف شده است، تنظیم گردد.

10- نویسنده مسئول باید نام و نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیک و نام دانشگاه محل خدمت سه داور پیشنهادی مرتبط با موضوع مقاله را در محل مناسب تارنما ذکر نماید.

11- فایل کامل مقاله با دو فرمت pdf و word  و نام‌گذاری شده با حروف انگلیسی به همراه فایل درخواست نویسنده‌ مسئول از طریق تارنما jrmb.scu.ac.ir ارسال گردد.

 12- هیأت تحریریة مجله در نظر دارد در صورت تأیید مقاله در بررسی اولیه، ظرف مدت 6 ماه نتیجه داوری مقاله به نویسنده ارسال گردد. پس از پذیرش نهایی مقاله و چاپ در مجله، به هر نویسنده یک نسخه از مجله مربوطه به‌صورت رایگان ارسال خواهد شد.

مطالب قابل چاپ به‌صورت مقاله، مقاله کوتاه، نقد مقاله و مقاله مروری پذیرفته خواهند شد.

  •  نمادها و واحدهای مجاز

استفاده از واحدها و نمادهای استاندارد در نوشتن مقالات jrmbs اجباری می‌باشد. برخی از این موارد عبارتند از:

 

Common Abbreviations and Misuses

Use

Do Not Use

µm

µ

nm

fm

F (F is for farad)

g

gm

A

amp

K

°K

sr

Sr, ster, str

u

amu

cm3

cc

deg

DEG, DEG., deg.

keV

KEV, KeV

MeV

Mev, MEV

MeV/nucleon

MeV/u, MeV/amu, MeV/A

µN

n.m.

c.m. (=center of mass)

CM

arb. units

a.u. (for atomic units)

 

Preferred Notations

Notation Example

Style Notes

nucleon number (mass number)

14N

left superscript

state of ionization

Ca+2

right superscript

excited state

110Agm14N*

right superscript

number of atoms in a molecule

14N2

right subscript

bombarding particles

npdth, and 𝛼

𝜏 not acceptable

other beam particles

6Li, 12C, ...

only the usual symbols

target nuclides

1H, 2H, 3H, 3He, 4He ...

not D, T, …

differential cross section

σ(ϑ), σ(E,ϑ)

i.e., angle or energy shown as argument

derivative

d2σ/dΩ dE

d2σ by itself or dσ/dΩdE not acceptable

mathematical relationship

dM/dAds/dZ

e.g., semiempirical mass formula; not acceptable for data characterization since A and Z are not continuous