راهنمای نویسندگان

این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند. 

راهنمای نویسندگان:

1- کاربر گرامی برای ارسال مقاله ابتدا باید ثبت نام نمایید.

( برای دیدن فایل راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید.)   (برای دیدن فایل راهنمای ورود اینجا کلیک کنید.  (برای دیدن فایل راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید.    ( برای دیدن الگوی مقاله  اینجا کلیک کنید.)       

2- برای راهنمای درست نویسی فارسی کلیک کنید:  دستور خط فارسی و املای خط فارسی 

3- پیوست نمودن تعهدنامه‌ امضاء شده توسط نویسنده‌‌ مسئول که نام ایشان با علامت (*) در مقاله مشخص گردیده است. در صورتی که نویسندة مسئول دانشجو باشد، ضروری است که تأییدیه‌ استاد راهنمای خود را نیز ارسال نماید. ضروری است این فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.

4- پیوست نمودن فرم تعارض و منافع

 

 

جدول راهنمای قلم نوشتاری

 

بخش­های مقاله

قلم فارسی

قلم انگلیسی

عنوان

B Lotus B18

Times 17

نام نویسندگان

B Lotus B12

Times 11

آدرس نویسندگان

B Lotus 11

Times 10

چکیده

B Lotus 11

Times 10

کلیدواژه

B Lotus 11

Times 10

سربخش­ها

B Lotus B14

Times 12

توضیحات متن

B Lotus 12

Times 11

توضیحات شکل و نمودار و پاورقی

 B Lotus 10

Times 9

فرمول­ها و اجزای آن(پرانتز،کروشه، علائم اختصاری موجود درمتن و ...) حتماً به صورت تایپ شده باشد در صورت استفاده از تصویر فرمول­ها، مقاله باید تصحیح گردد

Times 11

Times 11

مراجع

B Lotus 11

Times 10