اخبار و اعلانات

گواهی رتبه علمی نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای سال 1401

گواهی رتبه علمی سال  1401 نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای

مطالعه بیشتر

گواهی رتبه علمی نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای

گواهی رتبه علمی سال  1400 نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای

مطالعه بیشتر

چکیده مبسوط

نویسندگان محترم بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زین پس تهیه و تنظیم چکیده مبسوط الزامی می باشد.

مطالعه بیشتر

تلفن 33331044-061

تلفن های این دفتر به دلیل عملیات احداث از اسفندماه 1399 تا اطلاع ثانوی قطع می باشند.

مطالعه بیشتر

برخی شاخص ها و معیارهای ارزیابی نشریات در سال ۹۶

چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) چگونه می باشند؟ (چکیده متناسب با زبان نشریه) فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها تا چه میزان با دستور العمل نشریه مطابقت و یکدستی دارند ؟ رعایت اصول نگارش و ویرایش مقاله ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه تا چه میزان مطابقت دارند ؟ سطح و کیفیت محتوای علمی مقا له ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟ برای  نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید تعداد مقالات مربوط به سردبیر در سال ۹۵ (۲۰۱۶) نشریه به چه میزان است؟ سهم مقالات ...

مطالعه بیشتر

چهاردهمین کنفرانس مادة چگال انجمن فیزیک ایران

چهاردهمین کنفرانس مادة چگال انجمن فیزیک ایران  باسلام احتراماً، به‌اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم در جلسة مورخ 25/02/1397 چهاردهمین کنفرانس مادة چگال انجمن فیزیک ایران در سطح ملی روزهای 17 و 18 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد گردید.      

مطالعه بیشتر

مجوز فصل نامه نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای

دوره تناوب انتشار این مجله به استناد نامه شماره   96/3/18/209158 مورخ 1396/09/12  از دوفصل نامه به فصل نامه تغییر کرد. این مجوز در جلسه کارگروه علوم پایه دفتر کل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور  وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1396/07/30 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مجله پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای از این تاریخ به بعد 4 بار در سال منتشر می‌شود.  همچنین با چاپ 1شماره از نشریه در سال 1396 به زبان انگلیسی موافقت گردید. 

مطالعه بیشتر

ویژه نامه شماره 2

کاربران گرامی ویژه نامه شماره 2 (مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای (کپه‌ای و نانومقیاس)1394) به صورت الکترونیکی منتشر شد.

مطالعه بیشتر

ویژه نامه شماره 1

کاربران گرامی   ویژه نامه شماره 1 (مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت سال 1394) به صورت الکترونیکی منتشر شد.

مطالعه بیشتر

حمایت از رساله های دکترا

احتراما به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در نظر دارد بر اساس دستورالعمل پیوست، حمایت از رساله های دکترا را گسترش دهد. از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه شهید چمران اهواز دعوت می شود با مطالعه فایل پیوست از چگونگی این حمایت اطلاع حاصل کنند.   ***معاونت پژوهش و فناوری***

مطالعه بیشتر

آدرس پستی نویسندگان

نویسندگان گرامی خواهشمند است جهت دریافت نسخه چاپی مجله، آدرس دقیق پستی خود را به این سامانه اعلام  فرمایید.  

مطالعه بیشتر