چهاردهمین کنفرانس مادة چگال انجمن فیزیک ایران

چهاردهمین کنفرانس مادة چگال انجمن فیزیک ایران 

باسلام

احتراماً، به‌اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم در جلسة مورخ 25/02/1397 چهاردهمین کنفرانس مادة چگال انجمن فیزیک ایران در سطح ملی روزهای 17 و 18 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد گردید.