نمادها و واحدهای مجاز

  •  نمادها و واحدهای مجاز

استفاده از واحدها و نمادهای استاندارد در نوشتن مقالات jrmbs اجباری می‌باشد. برخی از این موارد عبارتند از:

 

Common Abbreviations and Misuses

Use

Do Not Use

µm

µ

nm

fm

F (F is for farad)

g

gm

A

amp

K

°K

sr

Sr, ster, str

u

amu

cm3

cc

deg

DEG, DEG., deg.

keV

KEV, KeV

MeV

Mev, MEV

MeV/nucleon

MeV/u, MeV/amu, MeV/A

µN

n.m.

c.m. (=center of mass)

CM

arb. units

a.u. (for atomic units)

 

Preferred Notations

Notation Example

Style Notes

nucleon number (mass number)

14N

left superscript

state of ionization

Ca+2

right superscript

excited state

110Agm14N*

right superscript

number of atoms in a molecule

14N2

right subscript

bombarding particles

npdth, and 𝛼

𝜏 not acceptable

other beam particles

6Li, 12C, ...

only the usual symbols

target nuclides

1H, 2H, 3H, 3He, 4He ...

not D, T, …

differential cross section

σ(ϑ), σ(E,ϑ)

i.e., angle or energy shown as argument

derivative

d2σ/dΩ dE

d2σ by itself or dσ/dΩdE not acceptable

mathematical relationship

dM/dAds/dZ

e.g., semiempirical mass formula; not acceptable for data characterization since A and Z are not continuous