سیاست داوری

       jrmbs از سیاست داوری همتا یا Peer Review استفاده می شود.

        داوری همتا یا Peer Review  یکی از مهم‌ترین فرایندهایی است که در جامعه آکادمیک امروزی وجود دارد. ساده‌ترین تعریف از این نوع داوری را می‌توان به صورت زیر ارائه داد:

         بازنگری همه‌جانبه مقاله علمی توسط متخصصان رشته مربوطه.

         در داوری همتا بر روی برخی موارد تأکید شده است. برای مثال داوران نباید در تولید اثر نقشی داشته باشند، اما تخصص آن‌ها باید متناسب با حوزة تخصصی مقاله باشد. همچنین در این نوع داوری باید بر روی نوآوری، نحوه ارائه نتایج، رعایت اصول اخلاقی و سایر ویژگی‌های علمی و نگارشی مقاله توجه شود. از الزامات دیگر داوری همتا یا Peer Review  این است که در طول داوری، نویسندگان و داوران مقاله به هیچ عنوان حق برقراری ارتباط مستقیم و خارج از چارچوب مجله را ندارند.

     وظایف داوران

  1.   داوران محترم  می‌بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر مجله را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل الف: پذیرش داوری.   ب: عدم داوری مقاله به‌دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا هر علت دیگر است.
  2. داوران محترم در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات،  به سردبیر مجله یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای هیأت تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
  3.  داوران محترم  می‌بایست بعد از بررسی اولیه، با استفاده از نرم افزار مشابهت یابی اصالت و یا سرقت ادبی محتوی مقاله،  بلافاصله سردبیر مجله را در جریان نتیجه آن قرار دهند، و در صورت مواجهه با موارد انتشار تکراری، JRMBS مطابق با کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE با پژوهشگران برخورد خواهد کرد. 
  4.  کلیه اطلاعات موجود در مقاله می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.
  5.  داوری مقالات می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و به وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی، نژادی و غیره در داوری مقالات خودداری شود.
  6.  توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر نکات مورد توجه داوران محترم می‌باشد. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است می‌بایست با ارجاع دهی کامل همراه باشد.
  7.  داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات وشرکت‌های خاصی به‌وسیله آن حاصل می‌شود ویا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند.
  8.  درصورت رد مقاله به دلیل تکراری بودن ضروری است که داور محترم آدرس و مشخصات مقاله مورد نظر را در اختیار سردبیر قرار دهد.
  9.  داور گرامی jrmbs، برای حفظ کلیه حقوق خود و نویسندگان از قوانین اخلاق نشر پیروی شود.
  10.   داور گرامیjrmbs،جهت مشابهت‌‌یابی می‌توانید از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب  استفاده نمایید.