هزینه بررسی و انتشار و حق کپی رایت

هزینه بررسی و انتشار مقالات:

JRMBS برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینهای دریافت نمی‌کند. 

دسترسی آزاد:


  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز ارجاع 4.0 بین‌المللی.