داوران


       jrmbs از سیاست داوری همتا یا Peer Review استفاده می شود.

        داوری همتا یا Peer Review  یکی از مهم‌ترین فرایندهایی است که در جامعه آکادمیک امروزی وجود دارد. ساده‌ترین تعریف از این نوع داوری را می‌توان به صورت زیر ارائه داد:

         بازنگری همه‌جانبه مقاله علمی توسط متخصصان رشته مربوطه.

         در داوری همتا بر روی برخی موارد تأکید شده است. برای مثال داوران نباید در تولید اثر نقشی داشته باشند، اما تخصص آن‌ها باید متناسب با حوزة تخصصی مقاله باشد. همچنین در این نوع داوری باید بر روی نوآوری، نحوه ارائه نتایج،               رعایت اصول اخلاقی و سایر ویژگی‌های علمی و نگارشی مقاله توجه شود. از الزامات دیگر داوری همتا یا Peer Review  این است که در طول داوری، نویسندگان و داوران مقاله به هیچ عنوان حق برقراری ارتباط مستقیم و خارج از               چارچوب مجله را ندارند.

     وظایف داوران

  1.   داوران محترم  می‌بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر مجله را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل الف: پذیرش داوری.   ب: عدم داوری مقاله به‌دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا هر علت دیگر است.
  2. داوران محترم در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات،  به سردبیر مجله یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای هیأت تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
  3.  داوران محترم  می‌بایست بعد از بررسی اولیه، با استفاده از نرم افزار مشابهت یابی اصالت و یا سرقت ادبی محتوی مقاله،  بلافاصله سردبیر مجله را در جریان نتیجه آن قرار دهند، و در صورت مواجهه با موارد انتشار تکراری، JRMBS مطابق با کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE با پژوهشگران برخورد خواهد کرد. 
  4.  کلیه اطلاعات موجود در مقاله می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.
  5.  داوری مقالات می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و به وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی، نژادی و غیره در داوری مقالات خودداری شود.
  6.  توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر نکات مورد توجه داوران محترم می‌باشد. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است می‌بایست با ارجاع دهی کامل همراه باشد.
  7.  داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات وشرکت‌های خاصی به‌وسیله آن حاصل می‌شود ویا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند.
  8.  درصورت رد مقاله به دلیل تکراری بودن ضروری است که داور محترم آدرس و مشخصات مقاله مورد نظر را در اختیار سردبیر قرار دهد.

           داور گرامی با ورود به صفحه راهنمای داوری با روش کار در سامانه آشنا شوید.


لینک صفحه ثبت نام در WOS


       داور گرامیjrmbs،جهت مشابهت‌‌یابی می‌توانید از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب  استفاده نمایید.


لیست داوران    از تاریخ 10دیماه 1399 تا تاریخ 10 دیماه 1400›

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی
سیدجواد اخترشناس akhtarshenas@um.ac.ir
جعفر اسماعیلی jafar.esmaili@gmail.com
مهرزاد اشرف پور mehrzadashrafpour@yahoo.com
مجتبی اشهدی mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
داود افشار da_afshar@scu.ac.ir
محمد امیرحمزه تفرشی m_a_tafreshi@yahoo.com
پیمان امیری p.amiri@scu.ac.ir
عبدالمجید ایزدپناه a.izadpanah@gu.ac.ir
شاهین آتشبار تهرانی atashbart@gmail.com
احمد آخوند aakhound@yahoo.com
آمنه آهنگرپور a.ahangarpour@scu.ac.ir
جعفر برهانیان borhanian@uma.ac.ir
سمیه بهزاد somayeh.behzad@gmail.com
آرش بوچانی arash_bch@yahoo.com
حسن پاکارزاده hasanpakar@yahoo.com
منصوره تاتاری mtatari@yazd.ac.ir
آذر تفریحی tafrihi@cc.iut.ac.ir
سیدفردین تقی زاده s_f_taghizadeh@yahoo.com
سید حسن توسلی h-tavassoli@sbu.ac.ir
بهرام جزی jaziada@kashanu.ac.ir
مجتبی جعفرپور mojtaba_jafarpour@yahoo.com
مجید جعفرتفرشی mtafreshi@semnan.ac.ir
روح الله جعفری rohollah.jafari@gmail.com
فرید جمالی شینی faridjamali2003@yahoo.com
رعد چگل raad.chegel@gmail.com
حسن حسن آبادی h.hasanabadi@shahroodut.ac.ir
سیده سمیرا حسینی seyedesamira.hosseini@gmail.com
رضا خرداد rezakh2025@yahoo.com
سهیل خوشبین فر skhoshbinfar@guilan.ac.ir
مهرداد دادستانی dadsetani.m@lu.ac.ir
پانته آ داودی فر dfpantea@riaam.ac.ir
وحید دهقانی vdehghani@phys.usb.ac.ir
مهدی رادین radin@kntu.ac.ir
سعادت رستگارزاده rastegarz@yahoo.com
قاسم رضایی grezaei@yu.ac.ir
روح اله رضوی نژاد rrazavin@ihu.ac.ir
مرتضی رفیعی m.rafiee178@gmail.com
بهروز زرگر zargar_b@scu.ac.ir
مرتضی زرگر شوشتری zargar@scu.ac.ir
فرهاد زمانی fzamani74@gmail.com
صمد سبحانیان sobhanian@tabrizu.ac.ir
فرخ سررشته داری f.sarreshtedari@ut.ac.ir
محمد شادمان shadman@znu.ac.ir
سروش شاکری s.shakeri@iut.ac.ir
سعید شجاعی s_shojaei@tabrizu.ac.ir
حمداله صالحی salehi_h@scu.ac.ir
هادی صبری h-sabri@tabrizu.ac.ir
عباس صبور abas.sabor@yahoo.com
فرشاد صحبت زاده f.sohbat@umz.ac.ir
زهرا صیدالی لیر z.seidalilir@scu.ac.ir
محمدجواد طهماسبی بیرگانی tahmasebi_mj@yahoo.com
یاسر عبدی y.abdi@ut.ac.ir
سید علیرضا علوی s.a.alavi@phys.usb.ac.ir
مهدی غضنفری مجرد ghazanfari@kashanu.ac.ir
منصور فربد farbod_m@scu.ac.ir
عباس قاسم پور aghasempour@shirazu.ac.ir
ایرج کاظمی نژاد i.kazeminezhad@scu.ac.ir
مسعود کاوش تهرانی m_kavosh@mut-es.ac.ir
مهدی کردزنگنه mkzangeneh@scu.ac.ir
افسانه کریمی afsaneh.karimi64@gmail.com
وحید کریمی پور vahid@sharif.ir
محمد مالکی شهرکی m.maleki.sh@maragheh.ac.ir
بشیر مجاوری bmojaveri@azaruniv.ac.ir
ابراهیم محمدی منش e.mohammadimanesh@gmail.com
هومان مرادپور h.moradpour@riaam.ac.ir
محمود مرادی mmoradi@shirazu.ac.ir
رستم مرادیان moradian.rostam@gmail.com
حمیدرضا مشفق hmoshfegh@ut.ac.ir
فاطمه مطرودی f.matroodi@scu.ac.ir
لاله معمار زاده اصفهانی memarzadeh@sharif.edu
ابولفضل میرجلیلی a.mirjalili@yazd.ac.ir
بهروز میرزا b.mirza@cc.iut.ac.ir
علی ناجی a.naji@ipm.ir
امید ناصرقدسی o.nghodsi@umz.ac.ir
فاطمه نعیمی پور sara.naeimipour1367@gmail.com
علیرضا نیکنام a-niknam@sbu.ac.ir
سید جواد هاشمی فر hashemifar@cc.iut.ac.ir
سیدحسین هندی hendi@shirazu.ac.ir
سهیل واشقانی فراهانی s.vasheghanifarahani@tafreshu.ac.ir