داوران

 


 

jrmbs از سیاست داوری همتا یا Peer Review استفاده می شود.

داوری همتا یا Peer Review  یکی از مهم‌ترین فرایندهایی است که در جامعه آکادمیک امروزی وجود دارد. ساده‌ترین تعریف از این نوع داوری را می‌توان به صورت زیر ارائه داد:

بازنگری همه‌جانبه مقاله علمی توسط متخصصان رشته مربوطه.

در داوری همتا بر روی برخی موارد تأکید شده است. برای مثال داوران نباید در تولید اثر نقشی داشته باشند، اما تخصص آن‌ها باید متناسب با حوزة تخصصی مقاله باشد. همچنین در این نوع داوری باید بر روی نوآوری، نحوه ارائه نتایج، رعایت اصول اخلاقی و سایر ویژگی‌های علمی و نگارشی مقاله توجه شود. از الزامات دیگر داوری همتا یا Peer Review  این است که در طول داوری، نویسندگان و داوران مقاله به هیچ عنوان حق برقراری ارتباط مستقیم و خارج از چارچوب مجله را ندارند.


 

داور گرامی با ورود به صفحه راهنمای داوری با روش کار در سامانه آشنا شوید.


 

 

داور گرامیjrmbs،جهت مشابهت‌‌یابی می‌توانید از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب  استفاده نمایید.