اثر جوزفسون در ابررساناهای بر پایه آهن دوگافه

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

3 دانشجو / دانشگاه زنجان

چکیده

اثر جوزفسون در پیوندهای SIS ساخته‌شده از ابررساناهای دونواره‌ی موج s، با علامت‌های خلاف هم مطالعه می‌شود. برای ناحیه‌ی عایق I، ضخامتی متناهی در نظر گرفته می‌شود. جواب‌های معادله‌ی بوگولیبوف-دوژن در دو ناحیه‌ی ابررسانا و همچنین در ناحیه‌ی میانی عایق، جداگانه، در نظر گرفته می‌شوند. سپس، شرط‌های مرزی مناسب حاکم بر تابع‌های موج در دو فصل‌مشترک ابررسانا-عایق بر تابع‌های موج به‌دست آمده اعمال می‌گردد. یک معادله‌ی ویژه‌مقداری برای طیف انرژی به‌دست می‌آید که به تعدادی از پارامترهای مسئله، از جمله ضخامت ناحیه‌ی عایق، بستگی دارد. به ازای برخی مقدارها برای پارامترهای مسئله، با تغییر ضخامت ناحیه‌ی عایق، گذار فازی از نوع صفر-پی مشاهده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Josephson Effect in Two-Gap Iron-Based Superconductors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Maleki 1
  • Ali Ghorbanzadeh Mogaddam 2
  • Mitra Taherkhani 3
1 Faculty member / University of Zanjan
2 Faculty member / Institute for Advanced Studies in Basic Sciences - Zanjan
3 Student / University of Zanjan
چکیده [English]

The Josephson effect is studied in SIS junctions made of two band reversed sign s-wave superconductors. The insulator region I is considered to have finite thickness. The solutions of the Bogoliubov de genes equation are considered in two superconducting regions and also in intermediate insulator region. Then, the appropriate boundary value conditions are applied on the wave functions. An eigenvalue equation is obtained for the energy spectrum which depends on a few parameters of the problem, like the thickness of the insulator region. For some special values for parameters of the problem, changing the thickness of the insulator region, a zero-pi phase transition is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Josephson effect
  • Iron-based superconductors
  • zero-pi phase transition
دوره 6، ویژه نامه شماره 2
مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
آذر 1395
صفحه 51-55
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1395