آمار 
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات منتشرشده 347
تعداد نویسندگان 668
تعداد مقالات ارسال شده 747
تعداد مقالات رد شده 248
تعداد مقالات پذیرفته شده 322
درصد پذیرش 43
تعداد مشاهده مقاله 201,653
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 179,878
نسبت مشاهده بر مقاله 581.13
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 860
زمان پذیرش (روز) 385

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی و انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1399 

10. برخوردهای چند کینکی در مدل تغییر شکل یافته هایپربولیک سینوسی φ^4

صفحه 121-138

10.22055/jrmbs.2021.16567

علی اکبر مرادی مرجانه؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ فرهاد محمدجعفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی