آمار 
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات منتشرشده 400
تعداد نویسندگان 773
تعداد مقالات ارسال شده 807
تعداد مقالات رد شده 285
تعداد مقالات پذیرفته شده 375
درصد پذیرش 46
تعداد مشاهده مقاله 245,846
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 205,845
نسبت مشاهده بر مقاله 614.62
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 901
زمان پذیرش (روز) 387

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مرداد 1401، صفحه 1-72 (تابستان 1401) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها