آمار 
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات منتشرشده 409
تعداد نویسندگان 787
تعداد مقالات ارسال شده 815
تعداد مقالات رد شده 289
تعداد مقالات پذیرفته شده 384
درصد پذیرش 47
تعداد مشاهده مقاله 262,043
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 215,900
نسبت مشاهده بر مقاله 640.69
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 913
زمان پذیرش (روز) 387

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 34، آذر 1401، صفحه 1-64 (پاییز 1401) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها