آمار 
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات منتشرشده 369
تعداد نویسندگان 706
تعداد مقالات ارسال شده 762
تعداد مقالات رد شده 255
تعداد مقالات پذیرفته شده 344
درصد پذیرش 45
تعداد مشاهده مقاله 204,821
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 182,195
نسبت مشاهده بر مقاله 555.07
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 868
زمان پذیرش (روز) 389

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی و انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1399 

10. برخوردهای چند کینکی در مدل تغییر شکل یافته هایپربولیک سینوسی φ^4

صفحه 121-138

10.22055/jrmbs.2021.16567

علی اکبر مرادی مرجانه؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ فرهاد محمدجعفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی