آمار 
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات منتشرشده 441
تعداد نویسندگان 845
تعداد مقالات ارسال شده 868
تعداد مقالات رد شده 320
تعداد مقالات پذیرفته شده 416
درصد پذیرش 48
تعداد مشاهده مقاله 331,567
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 273,815
نسبت مشاهده بر مقاله 751.85
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 937
زمان پذیرش (روز) 387

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 39، اسفند 1402، صفحه 1-72 (زمستان 1402) 

بررسی تکینگی پتانسیل‌های شکل‌ناوردای مرکزی

صفحه 57-68

10.22055/jrmbs.2024.18897

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ سید جمال الدین حسینی خواه


خواص ساختاری و الکترونیInSb1-xBix(x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)

صفحه 69-81

10.22055/jrmbs.2024.18899

صبا احمدوند؛ شیرین نامجو؛ مهسا گنجی؛ مهرداد دادستانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها