آمار 
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات منتشرشده 419
تعداد نویسندگان 800
تعداد مقالات ارسال شده 825
تعداد مقالات رد شده 294
تعداد مقالات پذیرفته شده 394
درصد پذیرش 48
تعداد مشاهده مقاله 274,042
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 219,608
نسبت مشاهده بر مقاله 654.04
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 915
زمان پذیرش (روز) 390

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 35، اسفند 1401، صفحه 1-79 (زمستان 1401) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها