آمار 
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات منتشرشده 430
تعداد نویسندگان 821
تعداد مقالات ارسال شده 854
تعداد مقالات رد شده 313
تعداد مقالات پذیرفته شده 409
درصد پذیرش 48
تعداد مشاهده مقاله 305,860
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 247,563
نسبت مشاهده بر مقاله 711.3
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 932
زمان پذیرش (روز) 388

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

فصلنامه فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST 

 

شروع انتشار: 1390

شناسه دیجیتال: DOI: 10.22055/JRMBS  

 

 این نشریه برای دریافت، داوری و چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 38، آبان 1402، صفحه 1-83 (پاییز 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها